25ste verjaardag van het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind [fr]

Op 20 november zal Frankrijk, zoals vele andere landen, de 25ste verjaardag van de goedkeuring, door de Algemene Vergadering van de VN, van de tekst van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

Adoptée le 20 novembre 1989 par l’ONU, signée et ratifiée en 1990 par la France, cette Convention énonce les droits fondamentaux de tous les enfants du monde. Elle a changé la manière dont les enfants sont perçus et traités, s’assurant que le monde reconnaissait qu’ils avaient, eux aussi, des droits.

Plus largement, la France a adhéré à l’ensemble des textes internationaux protégeant et promouvant les droits de l’enfant. Elle œuvre activement pour que les droits des enfants soient effectivement respectés et promus en France et à travers le monde.

Les 25 ans de la Convention internationale des droits de l’enfant sont l’occasion de célébrer les progrès réalisés mais aussi de rappeler ceux qui restent à accomplir.

Vastgesteld op 20 november 1989 door de Verenigde Naties,ondertekend en bekrachtigd in 1990 door Frankrijk, het Verdrag verkondigt de fundamentele rechten van alle kinderen in de wereld. Het heeft de manier veranderd waarop kinderen worden gezien en behandeld, en heeft ervoor gezorgd dat de wereld erkende dat zij ook rechten hebben.

Frankrijk gaat akkoord met alle internationale teksten die de rechten van het kind beschermen en bevorderen. Ze zorgt er actief voor dat de rechten van het kind daadwerkelijk geëerbiedigd en bevorderd zijn in Frankrijk en in de rest van de wereld.

25 jaar van het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind zijn een gelegenheid om de uitgevoerde vooruitgang te vieren, maar ook om te herinneren dat het nog beter kan.

JPEG

Gepubliceerd op 07/01/2015

bovenaan de pagina