25ste verjaardag van het Verdrag voor een alomvattend verbod op kernproeven [fr]

Op 24 september 2021 herdenken we dat Frankrijk 25 jaar geleden het Verdrag voor een alomvattend verbod op kernproeven (CTBT) heeft bekrachtigd. Dit verdrag is een centraal element in de reputatie van Frankrijk op het gebied van ontwapening en licht de progressieve en pragmatische aanpak van Frankrijk ten opzichte van kernontwapening toe.

"Er was moed voor nodig om de staten te verenigen rond een ontwerpverdrag om kernproeven te verbieden. Frankrijk heeft zich vanaf het begin moedig getoond en heeft als eerste kernmogendheid, naast het Verenigd Koninkrijk, het CTBT ondertekend en vervolgens bekrachtigd. Het is meer dan ooit de verantwoordelijkheid van elke staat om dit verdrag te bekrachtigen, overeenkomstig resolutie 2310 van de Veiligheidsraad. Daarom roepen wij degenen die dit nog niet hebben gedaan, op dit alsnog te doen".

Jean-Yves Le Drian, Franse minister van Europa en BuitenlandseZaken, 25 september 2019

Franse steun aan het CTBT

Frankrijk was de eerste kernmogendheid, samen met het Verenigd Konikrijk, die het CTBT in 1996 bekrachtigde. Het is de enige staat die zijn kernproeflocaties definitief heeft ontmanteld. Frankrijk heeft een voorbeeldrol wat betreft zijn steun aan de CTBT-organisatie (CTBTO), en dit zowelop wetenschappelijk als op budgettair vlak. Met verschillende installaties levert Frankrijk een aanzienlijke bijdrage aan het internationale toezichtsysteem:

  • 16 stations op zijn grondgebied;
  • 8 stations in het buitenland;
  • 1 gecertificeerd radionucleair laboratorium.

Tegenwoordig hebben 185 staten het CTBT ondertekend en hebben 170 staten het verdrag bekrachtigd. 8 staten, de zogenaamde "Bijlage II", d.w.z. die als essentieel worden beschouwdvoor de inwerkingtreding van het CTBT, ontbreken nog.

Frankrijk zet zich volledig in voor de universalisering van het CTBT en was mede-indiener van de Resolutie 2310 van de VN-Veiligheidsraad, waarin alle staten die dit nog niet hebben gedaan, worden aangemoedigd om het verdrag te ondertekenen en te bekrachtigen.

Een tentoonstelling om meer over het verdrag te weten te komen

In het kader van deze verjaardag heeft de Franse Commissie voor Atoomenergie (CEA) een tentoonstelling opgezet over de CTBT-onderhandelingen, de rol van Frankrijk bij het tot een goed einde brengen van deze onderhandelingen, de belangrijkste basisprincipes van het verdrag en de uitvoering ervan.
U kunt deze tentoonstelling online bekijken op

Gepubliceerd op 07/10/2021

bovenaan de pagina