Academisch jaar 2017: Baccalaureaat gelijkwaardigheid [fr]

Voor elke inschrijving in een hogeronderwijsinstelling in de Franse Gemeenschap van België, heeft de universiteit of hogeschool een Baccalaureaat gelijkwaardigheidsattest nodig.

De Gelijkswaardigheidsdienst van de Franse Gemeenschap van België is belast met de verlening van gelijkwaardigingsattesten (www.equivalences.cfwb.be).

U moet bijzondere aandacht besteden aan de stukken van uw dossier, aan de termijnen van de procedures en voornamelijk aan een gewaarmerkte kopie van uw diploma, van een rapport en van het betalingsbewijs.

Belangrijk: sinds 2012, heeft de Gelijkswaardigheidsdienst een online beveiligd betalingssysteem ingevoerd waarbij het makkelijker is geworden om een betalingsbewijs te krijgen.

Met dit systeem krijgt u een betalingsbevestiging op uw emailadres. Daarna moet u het document printen en aan het dossier bijvoegen.

Uw dossier moet ingediend worden uiterlijk op 15 juli 2017 bij de Service des équivalences de l’enseignement secondaire.

De termijn moet absoluut gerespecteerd worden.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Franse Gemeenschap van België : http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=820

Gepubliceerd op 25/11/2016

bovenaan de pagina