Academiejaar: Gelijkwaardigheidsattesten van het Baccalaureaat [fr]

Voor elke inschrijving in een hogeronderwijsinstelling in de Franse Gemeenschap van België, vraagt de universiteit of de hogeschool naar een gelijkwaardigheidsattest van het baccalaureaatsdiploma.

De Gelijkswaardigheidsdienst van de Federatie Wallonië-Brussel is belast met de verlening van gelijkwaardigheidssattesten (www.equivalences.cfwb.be).

Besteed in het bijzonder aandacht aan de stukken van uw dossier, de termijnen van de procedures en voornamelijk aan een gewaarmerkte kopie van uw diploma, van een rapport en van het betalingsbewijs.

Belangrijk: sinds 2012, heeft de Gelijkswaardigheidsdienst een online beveiligd betalingssysteem ingevoerd waarbij het makkelijker is geworden om een betalingsbewijs te krijgen.

Met dit systeem krijgt u een betalingsbevestiging op uw e-mailadres. Daarna moet u het document printen en aan het dossier toevoegen.

De student moet een gelijkwaardigheidsattest van zijn Franse Baccalaureaat aanvragen bij de Gelijkswaardigheidsdienst van de Federatie Wallonië-Brussel vóór 15 juli: zie de rubriek "Studeren in België"

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Franse Gemeenschap van België : http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=820

Gepubliceerd op 12/12/2019

bovenaan de pagina