Administratieve formaliteiten [fr]

Toelatingsformaliteiten

Buitenlanders die minder dan 3 maanden in België verblijven behoren tot de categorie van “ingezetenen”. Personen uit de Europese Unie moeten in het bezit zijn van een identiteitskaart of een paspoort van hun land van herkomst. Ze zijn verplicht om zich te registreren in hun verblijfsgemeente binnen de acht werkdagen. De gemeente geeft hen dan een tijdelijke verblijfsvergunning van 5 maanden. Om te bewijzen dat de betrokkene kan voorzien in zijn eigen levensonderhoud, kan een attest(bijlage 19b) van de werkgever nodig zijn.

Voor een verblijf van meer dan een jaar bezorgt de gemeente een verblijfsvergunning. Indien deze toegekend is, geeft de gemeente een verblijfskaart van 5 jaar. De familieleden van de betrokkene die bij hem leven moeten een identiteitskaart of een paspoort voorleggen en hun verwantschap met de betrokkene bewijzen via documenten die door een beëdigd vertaler zijn vertaald.

Waar kunt u zich registreren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

|GEMEENTE| ADRES | TEL | FAX | BUITENLANDERS|

Anderlecht | Raadsplein, 1 | 02 558 08 00 | 02 522 79 45 | 02 558 09 43 |

Oudergem| E. Idiersstraat, 12 | 02 676 48 11 | 02 676 48 89 | 02 676 48 94|

Sint-Agatha-Berchem | Koning Albertlaan, 33 | 02 464 04 11 | 02 464 04 91 | 02 464 04 74 |

Brussel stad | Anspachlaan, 6 | 02 279 22 11 | 02 279 36 11 | 02 279 35 20 |

Etterbeek | Oudergemlaan, 113-117 | 02 627 21 11 | 02 627 23 50 | 02 627 28 25 |

Evere | Squ. Servaes Hoedemaekers, 10 | 02 247 62 62 | 02 241 07 51 | 02 247 22 27 |

Vorst| Pastoorstraat, 2 | 02 370 22 11 | 02 370 23 23 | 02 370 22 59|

Ganshoren | Keizer Karelstraat, 140 | 02 465 12 77 | 02 465 89 04 |

Elsene| Elsensesteenweg, 168 | 02 515 61 11 | 02 513 62 28 | 02 515 66 27 |

Jette | H. Werriestraat, 18-20 | 02 423 12 11 | 02 425 24 61 | 02 423 12 53 |

Koekelberg | H. Vanhuffelplein, 6 | 02 412 14 11 | 02 414 10 71 | 02 412 14 05 |

Sint-Jans-Molenbeek| Graaf van Vlaanderenstraat, 20 | 02 412 36 62 | 02 412 36 36 | 02 412 36 73|

Sint-Gillis | Van Meenenplein, 39 | 02 536 02 11 | 02 536 02 02 | 02 536 02 53 |

Sint-Joost-ten-Noode| Astronomielaan, 13 | 02 220 26 11 | 02 220 27 35 | 02 220 26 28 |

Schaarbeek | Colignonplein | 02 244 75 11 | 02 215 43 91 | 02 244 70 54 |

Ukkel | J. Van Der Elstplein, 29 | 02 348 65 11 | 02 343 59 49 | 02 348 67 83 |

Watermael-Bosvoorde| A. Gilsonplein, 1| 02 674 74 11 | 02 675 70 29 | 02 674 74 23|

Sint-Lambertus-Woluwe | Paul Hymanslaan, 2 | 02 761 27 11 | 02 772 25 67 | 02 761 27 08 |

Sint-Pieters-Woluwe | C. Thielemanslaan, 93 | 02 773 05 11 | 02 773 18 18 | 02 773 05 49 |

Hieronder vindt u verschillende documenten waarvan u gevraagd kunt worden ze in te vullen met de hulp van het consulaat gedurende uw verblijf in België:

- De administratie van de Fransen

Ook al bent u in het buitenland, moet u nog steeds uw Franse nationale verplichtingen nakomen die u zijn opgelegd door de Franse wetgeving. U moet nog steeds elke verandering in uw burgerlijke staat melden en in staat zijn om uw Franse nationaliteit te bewijzen.
De betrokkene moet in orde zijn wat betreft de dienstplicht. Vaak wordt er verder ook een valabel paspoort of een geldige identiteitskaart geëist. In sommige gevallen kunt u een gecertificeerd document nodig hebben zoals een legalisatie van uw handtekening of een notariële akte.

Aan de andere kant hebben Fransen die in het buitenland wonen ook alle volwaardige rechten zoals elke Franse burger die heeft: stemrecht, het recht op pensioen, toegang tot de sociale diensten van het consulaat…

- De inschrijving

Het gaat om een facultatieve formaliteit die we echter wel aanraden. De inschrijving zorgt ervoor dat Franse burgers in elke omstandigheid direct toegang hebben tot de verschillende diensten van de Franse administratie. Ze kunnen ook op elk moment consulaire bescherming genieten als dat nodig is. Als u niet ingeschreven bent krijgt u natuurlijk dezelfde hulp, maar kunt u tijd verliezen vooraleer u binnenraakt (om uw identiteit of uw gewone situatie in het land te bewijzen).

Om u in te schrijven moet u kunnen bewijzen:

- Uw identiteit ( nationale identiteitskaart, paspoort, …),

- Uw Franse nationaliteit (nationale identiteitskaart, bewijs van nationaliteit, naturalisatie),

- Uw burgerlijke staat (familieboekje, integrale kopie van de geboorteakte),

- Uw situatie tegenover de dienstplicht: wanneer u voor 1 januari 1979 geboren bent en als u minder dan 35 jaar oud bent( militair zakboekje of dienstplichtkaart). Als u na 1 januari 1979 geboren bent en u bent een man, of na 31 december 1982 en u bent een vrouw, en tussen 18 en 25 jaar oud, moet u een certificaat kunnen voorleggen dat stelt dat u hebt meegewerkt aan de oproep voor de dienstplicht.

Een consulaire inschrijvingskaart krijgt u gratis en is geldig voor vijf jaar. U kunt ze ook vernieuwen.

- Het paspoort

Dit reisdocument is nodig om op het grondgebied te komen van de meeste landen buiten de Europese Unie. Waar deze formaliteit geëist wordt, zijn toegangsvisums en verblijfsvergunningen genoteerd op het paspoort. Ze worden afgegeven door de chefs van de consulaire posten in hun kieskring. Indien u een paspoort wilt verkrijgen in het buitenland is het beter dat u ingeschreven bent in het consulaat. Zo kunt u de wachttermijn tot een minimum beperken.

Als u niet ingeschreven bent kunt u gebruikmaken van dezelfde diensten, maar zullen de administratieve stappen meer tijd vragen.

- De nationale identiteitskaart

De identiteitskaart is erkend als reisdocument om zich te verplaatsen binnen de meeste Europese landen: binnen de Europese Unie en de aangrenzende landen van Frankrijk (Andorra, Monaco en Zwitserland). In het buitenland bezorgen de diplomatieke agenten en consuls de beveiligde nationale identiteitskaarten. Hiervoor is er een wachttermijn van ongeveer twee maanden. Deze bezorging is enkel voor Fransen die ingeschreven zijn en hier speciaal om vragen (de afname van vingerafdrukken is hierbij vereist). Indien u dus niet ingeschreven bent en u verblijft in het land, of u verblijft er maar tijdelijk, kunt u dit document niet verkrijgen in het buitenland.

- De Burgerlijke stand

Als officier van de burgerlijke stand, heeft de consul van Frankrijk soortgelijke bevoegdheden als de burgemeester van een Franse gemeente. In dit opzicht kopieert- of stelt hij ook aktes op voor mensen van Franse herkomst die wonen in een kieskring: d.w.z. bij geboortes, erkenningen, huwelijken, overlijdens.

- Het civielrechtelijk solidariteitspact (PACS)

Het PACS is een contract tussen twee volwassen van hetzelfde of een ander geslacht. De bedoeling is om hun leven samen te organiseren. Het contract creëert rechten en plichten voor de partners, met vooral wederzijdse en materiële bijstand. Als uw gemeenschappelijke verblijfplaats in het buitenland gelegen is en minimaal één van u twee is van Franse nationaliteit, moet u uw PACS bij het Frans consulaat-generaal registreren in Brussel

- Militaire Zaken

In het kader van de dienstplicht voert de consul van Frankrijk ook een telling uit van de jongeren die geboren zijn in zijn district of er gevestigd zijn. Wet nummer 97/1019 van 28 oktober 1997 heeft de dienstplicht aanzienlijk gewijzigd. Deze is nu universeel in de zin dat de dienstplicht nu ook vrouwen aangaat die na 31 december 1982 geboren zijn. In artikel L.111.2 staat dat “de universele dienstplicht verplichtingen inhoudt: de opstelling van de lijst van de dienstplichtigen, de oproep voor de dienstplicht. Een andere verplichting is vrijwilligerswerk. Op grond van artikel L.122.2 is “oproep tot de dienstplicht geschorst’. Deze kan wel weer in werking treden als de verdediging van de natie dat rechtvaardigt.
Les points forts de la réforme sont les suivants : - le nouveau service national s’applique " tous les jeunes gens nés après le 31 décembre 1978 et aux jeunes femmes nées après le 31 décembre 1982 - le recensement est obligatoire : l’âge de recensement pour les jeunes hommes est abaissé à 16 ans. Les jeunes femmes sont recensées à partir du 1er janvier 1999 - l’appel de préparation à la défense a lieu entre 16 et 18 ans et dure une journée.

In de praktijk is het zo dat de Franse jongeren met een dubbele nationaliteit die 16 jaar oud zijn en gewoon met hun ouders ingeschreven zijn, automatisch opgeroepen worden door de het consulaat-generaal van Frankrijk uit Brussel. Personen voor wie de inschrijving verlopen is, worden individueel op de hoogte gebracht van de identificatieplicht. Indien dit niet gebeurd kan er een complexe administratieve situatie volgen die ervoor kan zorgen dat enkele rechten niet meer gelden.

- De verkiezingen

18-jarige Franse burgers die verblijven in het buitenland, hun burgerlijke- en politieke rechten hebben en die bij wet niet onbekwaam zijn, hebben het recht om deel te nemen aan de verkiezingen op basis van het algemeen universeel stemrecht. Ze moeten zich hiervoor wel inschrijven op de kiezerslijst.

U hebt de mogelijkheid om u te registreren op de lijst van een stembureau bij de Ambassade of een consulaat. U kunt zich ook inschrijven op een kieslijst van een gemeente in Frankrijk of u kunt kiezen voor beide mogelijkheden.

Alle geregistreerde Fransen moeten verschijnen op de kiezerslijst van de Hoge Raad van de Franse burgers in het buitenland (zie algemene presentatie – afgevaardigden in het CSFE). De Fransen die verblijven in een EU-land hebben stemrecht in het land waar ze verblijven voor de verkiezingen van de Europese parlementsleden en de gemeenteraadsverkiezingen.

- Sociale Zaken

Als u in financiële moeilijkheden zit, zal het consulaat van Frankrijk u de makkelijkste en beste manier tonen hoe uw familie of uw naasten aan de financiële middelen kunnen raken voor uw terugkeer naar Frankrijk. De consul van Frankrijk kan u ook in contact brengen met Franse hulporganisaties waarop u beroep kunt doen, indien u er een contract hebt ondertekend voor uw vertrek uit Frankrijk of omdat u op een indirecte manier toegang hebt tot hun diensten (autoverzekering, verzekering voor bankkaarten).

- Het Consulair Comité voor Bescherming en Sociale Actie(CCPAS)

De Consul van Frankrijk is ook voorzitter van het Consulair Comité voor Bescherming en Sociale Actie (CCPAS). Het CCPAS onderzoekt de voorgestelde hulpverdeling voor landgenoten in moeilijkheden. Het consulaat heeft ook een Sociale Dienst. Die kan u raad geven in verband met de Belgische- en Franse wetgeving en in verband met hulp aan personen in moeilijkheden.

- Schoolbeurzen

In het lager en in het secundair onderwijs kunnen er studiebeurzen toegekend worden aan kinderen van families die niet over genoeg financiële middelen beschikken om een deel van- of alle schoolkosten te dekken. Dat wordt beoordeeld door de verschillende Franse onderwijsinstellingen in het buitenland die erkend zijn door het Franse ministerie van Onderwijs. Deze steun is enkel bestemd voor kleuter- , lager- en secundair onderwijs. De opleidingen na het secundair horen hier dus niet bij.

De kandidaten moeten voldoen aan enkele voorwaarden:

- De Franse nationaliteit hebben,

- Geen andere beurs hebben ontvangen van de lokale overheid (dubbele nationaliteit), noch onderhouden worden door de werkgever van het gezinshoofd,

- Samenwonen met hun familie binnen de kieskring waar de school is gelegen,

- Ingeschreven zijn bij het consulaat of wachten op de inschrijving,

- Minstens 4 jaar oud zijn.

De inzameling van de dossiers gebeurt elk jaar in het consulaat-generaal van Frankrijk in Brussel in het begin van januari. De aanvragen worden onderzocht door een lokale commissie, deze geeft de voorstellen door aan de nationale Beurscommissie die op haar beurt een laatste uitspraak doet.

- Tewerkstelling en beroepsopleidingen

De Franse consul is voorzitter van het consulair Comité voor werkgelegenheid. De missie ervan is de burgers van Franse afkomst helpen werk te zoeken. Het comité onderzoekt ook problemen in verband met professionele ontwikkeling en opleidingen.

- Visums

1 - Vreemdelingen die in België wonen en minder dan 90 dagen in Frankrijk verblijven zijn vrijgesteld van een verblijfsvergunning van korte duur (met uitzondering van de overzeese gebieden en het Vorstendom Monaco.). Voor een verblijf van minder dan 90 dagen is het voldoende om een verblijfsvergunning of visum van de Belgische autoriteiten of een Schengenvisum bij u te hebben.

2 - Indien u van plan bent om minder dan 90 dagen te reizen naar de overzeese gebieden of het Vorstendom Monaco moet u een aanvraag indienen voor een visum. Dan moet u de volgende documenten voorleggen (originelen en kopieën): reis -, verblijf -, en transportdocumenten; beroepsgebonden bewijsstukken (wanneer nodig), verblijfsbewijsstukken (wanneer nodig), een geldige reisverzekering in Europa, een E 111 formulier, of een internationale kredietkaart.

3 - Voor verblijven van meer dan 90 dagen, nodigen we u vriendelijk uit om de visumdienst van het Frans consulaat in Brussel te contacteren.

Gepubliceerd op 21/10/2016

bovenaan de pagina