Bezoek aan de kerncentrale van Tihange (Huy) [fr]

De ambassadrice van Frankrijk in België, mevrouw Hélène Farnaud-Defromont, heeft een bezoek gebracht aan de kerncentrale van Tihange, gelegen op de rechteroever van de Maas en niet ver van de stad Huy.

Fotokrediet: Ambassade van Frankrijk

De drie PWR-reactoren (drukwaterreactoren) die beheerd worden door Engie Electrabel, produceren het equivalent van het elektriciteitsverbruik van Wallonië.

De centrale stelt rechtstreeks meer dan 1.000 mensen tewerk en creëert tussen de 600 en 1.000 indirecte jobs in de regio.

De site voldoet volledig aan de veiligheidsnormen, met name dankzij de vele investeringen.

Gepubliceerd op 29/11/2019

bovenaan de pagina