Bezoek van de Franse ambassadeur aan Eupen [fr]

Op maandag 2 mei is de ambassadeur van Frankrijk, Claude-France Arnould, naar Eupen om een werkprogramma over de samenwerking tussen Frankrijk en de Duitstalige Gemeenschap (DG) op het gebied van het onderwijs van Frans als vreemde taal en culturele samenwerking te ondertekenen met de minister-president Oliver Paasch, de minister van Onderwijs Harald Mollers en de minister van Cultuur Isabelle Weykmans.

JPEG
Foto: Regering van de Duitstalige Gemeenschap

Om de 3 jaar vernieuwd, dit werkprogramma belichaamt de afspraak over de culturele en taalkundige betrekkingen tussen de Franse Republiek en de Duitstalige Gemeenschap sinds 2000. Het biedt ondersteuning voor educatieve initiatieven van de DG zoals de ontwikkeling van de vroegschoolse educatie vanaf de leeftijd van 3 jaar, van de Franse taal in de scholen van de DG. Dit werkprogramma is ook bedoeld om de mobiliteit van leraars Frans als vreemde taal te vergemakkelijken.
Een handtekening die de hechting aan meertaligheid en de francofonie van de DG reflecteert en die verder de banden met Frankrijk versterkt.

Gepubliceerd op 12/10/2016

bovenaan de pagina