Bezoek van het Diplomatieke en Consulaire Instituut

Op woensdag 4 juli werden de toehoorders van het Diplomatieke en Conculaire Instituut (IDC) ontvangen op de Residentie van Frankrijk door Mevrouw Michèle Boccoz ter gelegenheid van hun bezoek aan België.

Op het programma van hun bezoek stond een reeks presentaties van de verschillende aspecten van de bilarerale samenwerking tussen Frankrijk en België. In de aula van de Permanente vertegenwoordiging van Frankrijk bij de Europese Unie hebben de deelnemers Ambassadeur Michèle Boccoz kunnen horen over de Frans-Belgische verhoudingen in het algemeen. Dhr. Jean-Pierre Jarjanette, Adviseur voor culturele samenwerking, heeft de activiteiten van de Dienst Culturele Actie en Samenwerking voorgesteld. Dhr. Jérémy Domis, Wetenschappelijke attaché, heeft het over de wetenschappelijke en universitaire samenwerking gehad. Dhr. Pierre Guillemet, Cultureel attaché, heeft de rijke culturele samenwerking tussen Frankrijk en België voorgesteld. En tenslotte heeft Dhr. Dominique Bisbal de taalkundige samenwerking in kaart gebracht.

Na de receptie op de Residentie van Frankrijk hebben de deelnemers ook de opportuniteit gehad om de glansnieuwe lokalen van de Alliance française Brussel-Europa te bezoeken.

Gepubliceerd op 06/07/2012

bovenaan de pagina