COVID-19: Internationaal verplaatsingsbewijs [fr]

In het kader van de uitvoering van de richtlijn van de eerste minister nr. 6149/SG van 18 maart 2020 betreffende besluiten genomen ter bestrijding van de verspreiding van Covid-19 inzake grenscontroles, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken modellen van het attest “attestation de déplacement international dérogatoire” opgesteld voor verplaatsingen naar het Franse vasteland of de Franse overzeese gebieden.

Vanaf maandag 6 april om 18.00 uur (Parijse tijd) dient iedereen die het Franse grondgebied wil betreden of doorheen het Franse grondgebied wil reizen, dit attest bij zich te hebben.

Dit attest moet, samen met de bewijsstukken die de status van de persoon in kwestie aangeven, door deze persoon worden voorgelegd aan de vervoersmaatschappij waarmee hij of zij naar Frankrijk wenst te reizen. De passagier dient vervolgens ook zijn vervoersbewijs voor te leggen. Het attest moet ook worden voorgelegd aan de autoriteiten die belast zijn met de grenscontroles. Dit is van toepassing aan de volgende grensovergangen:

- aan de buitengrenzen van Frankrijk (verbindingen via de lucht, de zee, het land inclusief spoorverbindingen);

- aan de binnengrenzen van Frankrijk.

Mensen die naar de Franse overzeese gebieden reizen, worden er ook op gewezen dat zij bij aankomst in het gebied aan een gezondheidscontrole worden onderworpen. Deze controle kan leiden tot een verplichte plaatsing in quarantaine, hetzij in een speciale voorziening, hetzij in de woonplaats van de persoon in kwestie.

- HET ATTEST "ATTESTATION DE DÉPLACEMENT INTERNATIONAL DEROGATOIRE VERS LA FRANCE METROPOLITAINE" VOOR VERPLAATSINGEN NAAR HET FRANSE VASTELAND

PDF - 102.8 kB
(PDF - 102.8 kB)

- HET ATTEST "ATTESTATION DE DÉPLACEMENT INTERNATIONAL VERS LES COLLECTIVITÉS D’OUTRE- MER FRANÇAISES" VOOR VERPLAATSINGEN NAAR DE FRANSE OVERZEESE GEBIEDEN

PDF - 329.6 kB
(PDF - 329.6 kB)

- INTERNATIONAL CIRCULATION ATTESTATION TO MAINLAND FRANCE

PDF - 99.3 kB
(PDF - 99.3 kB)

- INTERNATIONAL CIRCULATION ATTESTATION TO FRENCH OVERSEAS COLLECTIVITIES

PDF - 99.2 kB
(PDF - 99.2 kB)

Gepubliceerd op 27/04/2020

bovenaan de pagina