[COVID-19] Nieuwe reisbeperkingen [fr]

➡️ De gezondheidsmaatregelen gelden voor alle reizigers vóór vertrek naar en bij aankomst op het Franse grondgebied.

In alle gevallen gelden eveneens de gebruikelijke reisbeperkingen (visum, duur van het verblijf enz).

⚠️ Opgelet: er gelden andere regels voor reizen naar en van de Franse overzeese gebieden.

Voor alle informatie betreffende uw terugkeer naar België, klik hier

Aankomst vanuit de Europese Ruimte

Maatregelen inzake gezondheidscontroles

🔴 Ongeacht de wijze van verplaatsing (via de weg, spoorwegen, de lucht of waterwegen) dient men over een negatief resultaat van een “RT-PCR COVID”-screeningstest te beschikken. Dit resultaat mag niet langer teruggaan dan 72 uur voor het vertrek.

Zijn vrijgesteld van deze verplichting:

- goederenvervoerders die zich over de weg verplaatsen: certificaten en documenten dienen aan de grens aan de controle-autoriteiten te worden voorgelegd: klik hier,

- grensarbeiders,

- personen die woonachtig zijn in de grensstreek binnen een straal van 30 km rond hun woning.

1. Alle reizigers vanaf de leeftijd van 11 jaar zijn verplicht om volgende documenten voor te leggen:

- het resultaat van een virologische screeningstest (RT-PCR) waaruit blijkt dat men geen COVID-19-besmetting heeft. Deze test moet binnen de 72 uur vóór het vertrek werden uitgevoerd.

- een verklaring op eer waarin staat:

• dat hij/zij geen symptomen van een COVID-19-infectie vertoont,

• dat hij/zij, in de veertien dagen vóór zijn reis, bij zijn/haar weten niet in contact is geweest met een persoon die besmet is met COVID-19

• dat hij/zij ermee instemt dat hij/zij bij aankomst op het nationale grondgebied zich aan een SARS-CoV-2-screeningstest of -onderzoek wil onderwerpen, indien dit wordt gevraagd.

2. Alle reizigers jonger dan 11 jaar zijn verplicht om volgende documenten voor te leggen:

- een verklaring op eer waarin staat:

• dat hij/zij geen symptomen van een COVID-19-infectie vertoont,

• dat hij/zij, in de veertien dagen vóór zijn reis, bij zijn/haar weten niet in contact is geweest met een persoon die besmet is met COVID-19

Indien u vragen heeft over de toepassingsmodaliteiten van de maatregelen betreffende de binnenkomst en het verblijf in Frankrijk, kunt u contact opnemen met het gratis nummer: 0800 130 000.

Aankomst vanuit het Verenigd Koninkrijk

Alleen de categorieën van reizigers die vermeld staan op het verplaatsingsattest dat hieronder kan worden gedownload, hebben toestemming om het Franse grondgebied in Europa te betreden.

Reizigers die vanuit het Verenigd Koninkrijk reizen, vallen voortaan onder de regeling inzake dwingende redenen (de indicatieve lijst van dwingende redenen staat vermeld op de verplaatsingsattesten), ongeacht of zij Franse onderdanen zijn, onderdanen van een lidstaat van de Europese Ruimte (Europese Unie, Andorra, IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Zwitserland en Vaticaanstad), Britse onderdanen of onderdanen van welk land dan ook.

Om het grondgebied te mogen betreden, dient u volgende documenten voor te leggen:

- Een verplaatsings- en reisattest naar Frankrijk vanuit het Verenigd Koninkrijk, dat u hier in het Engels en het Frans kunt downloaden;

- Een verklaring op eer waarin staat:

• dat u geen symptomen van een COVID-19-infectie vertoont;

• dat u, in de veertien dagen vóór uw reis, bij uw weten niet in contact bent geweest met een persoon die besmet is met COVID-19

• dat, indien u 11 jaar of ouder bent, u ermee instemt om bij aankomst in Frankrijk een SARS-Cov-2-screeningstest of -onderzoek te ondergaan;

• dat u zich ertoe verbindt gedurende zeven dagen na uw aankomst in Frankrijk in isolatie te gaan; en dat u, indien u 11 jaar of ouder bent, ermee akkoord gaat om aan het einde van deze isolatieperiode een screeningsonderzoek dat toelaat om een SARS-Cov-2-infectie op te sporen, te ondergaan.

Aankomst vanuit een land dat niet geklasseerd staat als een zone waar het SARS-CoV-2-virus circuleert

De betreffende landen zijn: Australië, Zuid-Korea, Japan, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Singapore en Thailand.

Reizigers die vanuit deze landen reizen, vallen voortaan onder de regeling inzake dwingende redenen, ongeacht of zij Franse onderdanen zijn, onderdanen van een lidstaat van de Europese Ruimte (Europese Unie, Andorra, IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Zwitserland en Vaticaanstad) of onderdanen van welk land dan ook.

Aankomst vanuit een land dat geen deel uitmaakt van de Europese Ruimte

Vanaf zondag 31 januari 2021 is elke binnenkomst in Frankrijk of elk vertrek vanuit ons grondgebied naar een land buiten de Europese Ruimte (Europese Unie, Andorra, IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Vaticaanstad en Zwitserland) verboden, net zoals een doorreis komend vanuit een land buiten de Europese Ruimte via Frankrijk, behalve:

- in geval van een dringende persoonlijke of familiale reden;

- in geval van een dringende gezondheidsreden;

- in geval van een professionele reden die niet kan worden uitgesteld.

Alleen de categorieën van reizigers die vermeld staan op het verplaatsingsattest dat hieronder kan worden gedownload, hebben toestemming om het Franse grondgebied in Europa te betreden.

Vóór uw aankomst in Frankrijk dient u, naast de gebruikelijke reisdocumenten, drie bijkomstige documenten in te vullen en bij zich te hebben:

- Een “attestation de déplacement international dérogatoire” naar het Franse grondgebied in Europa dat u hier in het Engels en het Frans kunt downloaden.

- Een verklaring op eer waarin staat:

• dat u geen symptomen van een COVID-19-infectie vertoont;

• dat u, in de veertien dagen vóór uw reis, bij uw weten niet in contact bent geweest met een persoon die besmet is met COVID-19;

• dat, indien u 11 jaar of ouder bent, u ermee instemt om bij aankomst in Frankrijk een SARS-Cov-2-screeningstest of -onderzoek te ondergaan;

• dat u zich ertoe verbindt gedurende zeven dagen na uw aankomst in Frankrijk in isolatie te gaan; en dat u, indien u 11 jaar of ouder bent, ermee akkoord gaat om aan het einde van deze isolatieperiode een screeningsonderzoek dat toelaat om een SARS-Cov-2-infectie op te sporen, te ondergaan.

Wanneer u terugkeert naar Frankrijk, dient u de TousAntiCovid-applicatie te downloaden, de afstandsregels strikt te blijven naleven, een mondmasker te dragen, waakzijn te zijn en verantwoordelijkheidszin aan de dag te leggen in geval van symptomen of een besmetting.

Meer informatie vindt u op de website van het Franse ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken.

Gepubliceerd op 19/04/2021

bovenaan de pagina