Campus France België [fr]

- Campus France: het agentschap voor de promotie van het hoger onderwijs en studentenmobiliteit

Het agentschap Campus France is een publieke instelling die verantwoordelijk is voor de promotie van het hoger onderwijs, de ontvangst van en het beheer van de internationale mobiliteit van studenten, onderzoekers, experts en genodigden. De instelling staat onder de hoede van zowel de ministeries die verantwoordelijk zijn voor buitenlandse zaken als de ministeries voor het hoger onderwijs en onderzoek.

Een netwerk van meer dan 200 kantoren in 119 landen over de hele wereld

Campus France informeert internationale studenten over het Franse hoger onderwijs en begeleidt hen in hun opleidingskeuze, in de opstelling van hun kandidatuurdossiers en in hun visumaanvraag.

Frankrijk: 3e bestemming voor buitenlandse studenten volgens UNESCO

Volgens de laatste cijfers van UNESCO is Frankrijk de 3e bestemming voor buitenlandse studenten, na de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. In 2013 hebben 295 084 buitenlandse studenten voor Frankrijk gekozen, dit is 7% van het totale aantal studenten dat naar het buitenland trekt.
Voor meer informatie over het agentschap van Campus France: www.campusfrance.org

- Het kantoor van Campus France in Brussel (vestiging in Brussel)

Campus France België heeft een ontvangst- en informatiekantoor geopend in het hart van Brussel, in samenwerking met de Alliance française Bruxelles-Europe. U wordt er ontvangen op afspraak (op maandag of donderdag van 14.30 tot 17.30 uur). Een adviseur staat u bij in uw opzoekingen en stappen om u in te schrijven in een Franse instelling.

U kan Campus France contacteren via email of telefoon op het nummer +31 2 548 88 74

Voor meer informatie kan u altijd terecht op de website van Campus France en u kan de Facebookpagina Facebook Campus France Belgique/België..

Het kantoor van Campus France in België

In de kantoren van de Alliance française Bruxelles-Europe
Kunstlaan 46
1000 Brussel
België


PNG

Gepubliceerd op 16/12/2016

bovenaan de pagina