Consultatie rond duurzame ontwikkeling [fr]

PNG

Drie jaar voor 2015 wil Frankrijk haar inspanningen verdubbelen om bij te dragen aan de voldoening van de Milleniumdoelstellingen, en tegelijk actief deelnemen aan het internationale denkproces over het volgende ontwikkelingskader voor na 2015.

Het opmaken van deze ontwikkelingskader zal alle betrokken acteurs en alle ontwikkelingspartners moeten mobiliseren. Frankrijk pleit voor een zo breed mogelijk overleg met de civiele maatschappij, lokale overheden, acteurs van het privésector en vooral betrokken bevolkingen.

Daarom sponsort Frankrijk de thematische consultatie over milieu en duurzaamheid van het VN-Ontwikkelingsprogramma en het VN-Milieuprogramma, in het kader van de opmaak van de prioriteiten voor ontwikkeling voor na 2015. De consultatie zal bestaan uit diverse fases. De eerste is een oproep tot schriftelijke bijdrages op innoverende thema’s rond milieu en duurzaamheid.

De teksten moeten worden ingediend ten laatste op 28 december.

Meer info : http://www.worldwewant2015.org/sustainability2015

Gepubliceerd op 13/12/2012

bovenaan de pagina