Covid-19: Gezamenlijk persbericht van de heren J-Y Le Drian, C Castaner en J-B Djebbari [fr]

JPEG
JPEG

Parijs, 18 maart 2020

Vanwege de ongekende ernstige situatie die door de coronacrisis is ontstaan, was de president van de Republiek genoodzaakt zeer krachtige maatregelen aan te kondigen, waaronder met name een drastische inperking van de verplaatsingen van ons allen in Frankrijk, in Europa en op internationaal niveau. Daarom kondigde hij aan dat de buitengrenzen van de Europese ruimte vanaf 17 maart gedurende 30 dagen worden gesloten.

De Franse burgers en de onderdanen van de Europese Unie, de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk hebben de toelating om samen met hun echtgenoot of echtgenote en hun kinderen het nationale grondgebied te betreden teneinde terug naar huis te kunnen keren.

Onderdanen van andere landen mogen Frankrijk gedurende de komende dertig dagen niet meer betreden, behalve in uitzonderlijke gevallen – bijvoorbeeld als hun vaste woonplaats zich in Frankrijk bevindt. Anderzijds geldt er voor niemand een verbod om het nationale grondgebied te verlaten.

Wat betreft de Fransen die hun gewone verblijfplaats buiten deze Europese ruimte hebben, wij raden hen aan om, gedurende de komende dertig dagen, internationale verplaatsingen zo veel mogelijk te vermijden, zelfs indien dit zou worden overwogen teneinde naar het nationale grondgebied terug te keren, tenzij uiterst belangrijke redenen hen daartoe dwingen. Zij die het noodzakelijk achten om naar Frankrijk terug te keren, met name vanwege hun gezondheidstoestand, worden gevraagd om zich zo snel mogelijk bij onze ambassades en consulaten aan te melden.

Verscheidene lidstaten van de EU en de Schengenzone hebben opnieuw grenscontroles ingevoerd en inperkingsmaatregelen ingesteld. Wat betreft de Fransen die hun gewone verblijfplaats buiten Frankrijk, maar binnen de Europese ruimte hebben, wij raden hen aan om verplaatsingen binnen Europa te vermijden, zelfs indien dit zou worden overwogen teneinde naar het nationale grondgebied terug te keren, tenzij uiterst belangrijke redenen hen daartoe dwingen. Indien meerdere landsgrenzen overschreden moeten worden teneinde naar Frankrijk terug te keren, dient, in de mate van het mogelijke, de voorkeur te worden gegeven aan een rechtstreekse terugkeer per vliegtuig.

Wat betreft de Fransen die zich momenteel tijdelijk in het buitenland bevinden, wij raden hen aan alle nodige maatregelen te nemen om snel naar Frankrijk terug te keren. Teneinde hen daarbij te helpen, heeft het ministerie van Transport de luchtvaartmaatschappijen verzocht hun routes naar Frankrijk zoveel mogelijk open te houden en hun prijzen te matigen. Het ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken, samen met al onze diplomatieke en consulaire posten, is volledig gemobiliseerd teneinde de toestemming voor speciale vliegroutes te verkrijgen en om ervoor te zorgen dat deze speciale vliegrouten door commerciële vluchten kunnen worden geëxploiteerd. Deze inspanningen hebben al op meerdere plaatsen hun vruchten afgeworpen.

Er zal zeer spoedig een globaal en wereldwijd mechanisme, in samenwerking met Air France, worden ingesteld teneinde onze onderdanen, die het wensen, in staat te stellen per vliegtuig naar Frankrijk terug te keren. Dit mechanisme wordt gebaseerd op een aangepast luchtverkeersplan voor de hele wereld, in functie van de lokale prioriteiten en noodgevallen, en zal onze onderdanen in staat stellen om een retourticket bij een luchtvaartmaatschappij te boeken. Tegen het einde van de week zullen Air France en ons diplomatiek en consulair netwerk de technische details van dit mechanisme toelichten aan onze onderdanen in moeilijkheden. Ondanks de geleidelijke opschorting van de meeste verbindingen inzake het luchtverkeer in de loop van de komende dagen, zullen we, in samenwerking met de gemobiliseerde luchtvaartmaatschappijen, aanvaardbare commerciële oplossingen kunnen aanbieden aan onze landgenoten teneinde naar huis te kunnen terugkeren.

In deze ongekende crisis zijn het ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken, het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Vervoer volledig gemobiliseerd.

Gepubliceerd op 09/08/2021

bovenaan de pagina