Covid-19: Verplaatsingen tussen België en Frankrijk [fr]

Vanaf 17 maart om 12.00 uur ‘s middags zal Frankrijk vaste en mobiele controles uitvoeren aan de grens met België om de stroom van mensen die het land binnenkomen en verlaten tot een strikt minimum te beperken.

De toegang tot het Belgische grondgebied wordt alleen toegestaan aan Belgische staatsburgers, mensen die in België gevestigd zijn, geaccrediteerd diplomatiek personeel, grensarbeiders met een bewijs van woonplaats en een attest van de werkgever, en mensen die een “geval van overmacht” kunnen aantonen.

De toegang vanuit België tot het Franse grondgebied wordt alleen toegestaan aan Franse staatsburgers, mensen die in Frankrijk gevestigd zijn, geaccrediteerd diplomatiek personeel en grensarbeiders die kunnen bewijzen dat ze in Frankrijk wonen of werken.

Het goederenverkeer zal eveneens worden toegestaan teneinde de toeleveringsketen te waarborgen.

Aangezien bepaalde grensovergangen die als secundair worden beschouwd, voor het wegverkeer worden gesloten en er op andere wegen controles worden uitgevoerd op elk voertuig dat het nationale grondgebied binnenkomt of verlaat, worden er aanzienlijke wachtrijen verwacht.

De spoorwegverbindingen tussen de twee landen worden gehandhaafd, ook al worden ze door de exploitanten geleidelijk afgebouwd. Aan reizigers van wie de trein wordt geannuleerd, wordt gevraagd om op dezelfde dag een andere trein te nemen.

Gepubliceerd op 19/04/2021

bovenaan de pagina