De 3de editie van het Vredesforum van Parijs: bouwen aan een betere wereld na de pandemie [fr]

Sinds 2018 is het Vredesforum van Parijs dé plaats waar staatshoofden en internationale organisaties samenwerken met het maatschappelijk middenveld en de particuliere sector met het oog op het tot stand brengen van nieuwe vormen van collectief handelen.

De derde editie van het Vredesforum van Parijs vindt plaats van 11 tot en met 13 november 2020 is het eerste evenement op de internationale kalender dat zal handelen over het bouwen aan een betere wereld na de COVID-19-pandemie.

- De doelstellingen het Vredesforum van 2020

Het Vredesforum van Parijs past in de dynamiek die de Franse president Emmanuel Macron in gang heeft gezet om het belang van multilateralisme en collectief optreden in het kader van de huidige uitdagingen opnieuw te bevestigen. Dit jaar staat het Vredesforum voornamelijk in het teken van de gezamenlijke strijd tegen de COVID-19-pandemie. Tijdens het forum zal er voornamelijk dieper worden ingegaan op de manieren waarop we de pandemie te boven kunnen komen:

verbetering van het mondiale bestuur inzake gezondheidszorg, herbeschouwing van het kapitalisme en de vergroening ervan, ervoor zorgen dat data en social media oplossingen kunnen bieden en geen bedreigingen zijn.

In 2020 zal het forum zich daarom richten op wereldwijde projecten en initiatieven die proberen een antwoord te bieden op de COVID-19-crisis en die onze collectieve veerkracht willen verbeteren.

Tijdens het forum wordt op de Finance en Commun-top van 12 november de nadruk gelegd op de rol van de publieke ontwikkelingsbanken inzake het bieden van kortetermijnoplossingen, alsook van duurzame herstelmaatregelen die een langetermijneffect op de planeet en de samenleving hebben.

Voor meer informatie over de 3de editie van het Vredesforum van Parijs

- Voor de editie van 2020 werden er 100 projecten geselecteerd

In het kader van de oproep tot het indienen van voorstellen voor het Vredesforum van 2020, werden alle belangrijke actoren in het mondiale bestuur met name publieke ontwikkelingsbanken, landen, internationale organisaties, ngo’s, ondernemingen, stichtingen, filantropische organisaties, religieuze groeperingen, vakbonden, denktanks en universiteiten uitgenodigd om innovatieve oplossingen in te dienen.

Deze oproep werd gelanceerd in maart 2020 en er werden meer dan 850 kandidaturen ingediend – een record sinds de oprichting van het forum – door verschillende soorten actoren gaande van ngo’s en ondernemingen tot internationale organisaties, landen, lokale autoriteiten etc. Dit is een teken dat er ondanks de pandemie nog steeds een grote behoefte is naar internationale samenwerking en een grote bereidheid om op collectieve manier de crisis te bestrijden.

46 van de 100 geselecteerde projecten bieden directe antwoorden om de gezondheidscrisis, alsook de sociale en economische crisis aan te pakken. Deze projecten hebben betrekkingen op de drie prioriteiten van het Vredesforum van Parijs van dit jaar, namelijk:

• De verbetering van het mondiale bestuur inzake gezondheidszorg.

• Het gebruik en de regulering van digitale instrumenten en platforms die ontwikkeld werden om de crisis te bestrijden.

• De ondersteuning van het maatschappelijke middenveld en de economische activiteit in tijden van pandemieën.
De andere geselecteerde initiatieven bieden antwoorden op vele andere uitdagingen die met de uitbraak van het coronavirus niet zijn verdwenen of juist zijn toegenomen, zoals ontwikkelingsfinanciering, inspanningen voor het klimaat, de bescherming van oceanen en de biodiversiteit, de toegang tot drinkwater, de regulering en de veiligheid van de ruimte, de regulering van gegevens en artificiële intelligente, cybersecurity, het onderwijsbeleid en de gelijkheid tussen vrouwen en mannen.

Klik hier om de geselecteerde projecten voor de 2020-editie te ontdekken

- Meer informatie over het Vredesforum van Parijs

Het Vredesforum van Parijs past in de dynamiek die de Franse president Emmanuel Macron in gang heeft gezet om het belang van multilateralisme en collectief optreden in het kader van de huidige uitdagingen opnieuw te bevestigen. Het Vredesforum is opgebouwd rond 3 assen:

• Doelstellingen: het aanmoedigen van internationale samenwerking en collectief handelen in het kader van de wereldvrede;

• Middelen: voorstelling, bespreking en bevordering van concrete en innovatieve oplossingen;

• Ambities: het verstreken, heroverwegen of creëren van nieuwe regels, normen en verantwoorde werkwijzen

Raadpleeg hier de website van het Vredesforum van Parijs

Gepubliceerd op 19/04/2021

bovenaan de pagina