De Ambassadeur onderscheidt André Goosse [fr]

De Ambassadeur van Frankrijk in België, de Heer Bernard Valero, heeft André Goosse, docent en grammaticus, de onderscheidingsteken van Ridder van de Nationale Orde van het Legioen van Eer op vrijdag 25 oktober gegeven, tijdens een plechtigheid die op de Residentie van Frankrijk georganiseerd werd.

Met deze decoratie wil Frankrijk nadrukkelijk zijn opmerkelijke carriere eren.

André Goosse, docent en grammaticus, heeft literatuur op de Katholieke Universiteit van Leuven gestudeerd en werd docent in 1967. André Goosse is, heel vroeg, bestemd om een lid van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie te worden, daarna van de Maatschappij van de Waalse taal en literatuur (Société de langue et de littérature wallonnes) en de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis. In 1976 is hij bij de Koninklijke Academie van de Franse taal en literatuur van België (Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique) uitgekomen, waarvan hij de secretaris voor het leven van 1996 tot 2001 was.

Hij staat met name bekend als de opvolger van de grammaticus Maurice Grevisse. Hij heeft het boek van deze laatstgenoemde, Le Bon Usage, zogenaamd « Le Grevisse », opnieuw uitgegeven en bijgewerkt. Dit boek, dat een beschrijvende grammatica van het Frans is, werd voor het eerst in 1936 gepubliceerd.

André Goosse heeft ook zich geheel aan de debat over de nieuwe spelling gegeven. Hij is ook lid van de twee Hoge Raden van de Franse taal, één in de Franse Taalgemeenschap in België, waar hij ondervoorzitter is, de andere in Frankrijk. Gekozen als lid van het deskundigencomité, heeft hij daar werken voorbereiden die in de « Rectificaties van de spelling » (Rectifications de l’orthographe) geresulteerd hebben (Staatsblad van de Franse republiek [Journal officiel de la République française]. Administratieve documenten, 6 december 1990). De Franse Academie heeft ze in 1990 aanvaard.

André Goosse is de auteur van verschillende boeken, waaronder :

- Jean d’Outremeuse, Ly myreur des histors, fragment du second livre, Bruxelles, Académie royale de Belgique, 1965.

- Façons de parler, Gembloux, Duculot, 1971.

- La néologie française aujourd’hui, Paris, Conseil international de la langue française, 1975.

- Nouvelle grammaire française. Grammaire, avec Maurice Grevisse, Gembloux, Duculot, édition 1989.

- Nouvelle grammaire française. Applications, avec Maurice Grevisse, Louvain-la-Neuve, Duculot, édition 1989.

- Nouvelle grammaire française. Corrigé des applications, avec Maurice Grevisse, Louvain-la-Neuve, Duculot, édition 1989.

- La nouvelle orthographe, exposé et commentaires, Louvain-la-Neuve, Duculot, 1991.

- La force de l’orthographe, avec Maurice Grevisse, Louvain-la-Neuve, Duculot, édition 1996.

Gepubliceerd op 28/10/2013

bovenaan de pagina