De Binnenlandse Veiligheidsdienst [fr]

De Binnenlandse Veiligheidsdienst is sinds 2014 in de Ambassade van Frankrijk in België gevestigd.

De attaché binnenlandse veiligheid (ASI) geeft advies aan de ambassadeur omtrent alle vraagstukken die betrekking hebben op de binnenlandse veiligheid en op de verschillende diensten van het ministerie van Binnenlandse Zaken (administratieve samenwerking, civiele veiligheid etc.). Hij/Zij voert het samenwerkingsbeleid van het ministerie van Binnenlandse Zaken uit in overeenstemming met de algemene koers van het Franse buitenlandse beleid.

Hij/Zij werkt nauw samen met de Belgische autoriteiten in de strijd tegen alle vormen van criminaliteit die onze beide landen treffen (strijd tegen het terrorisme, tegen de georganiseerde misdaad, mensenhandel etc.). Hij ondersteunt het Consulaat-generaal van Frankrijk in België in zijn werkzaamheden en draagt bij aan de veiligheid van de Franse Gemeenschap.

In de uitvoering van zijn taken wordt de attaché binnenlandse veiligheid (ASI) bijgestaan door een verbindingsofficier die gespecialiseerd is in de strijd tegen de georganiseerde misdaad.

Contactgegevens

Ambassade van Frankrijk

Hertogstraat 65 – 1000 Brussel

Voor meer informatie:

Directie Internationale Samenwerking

De Directie Internationale Samenwerking (DCI) is een gemeenschappelijke directie van de Franse politie en gendarmerie. De DCI voert het buitenlands beleid van Frankrijk uit op de domeinen die onder de bevoegdheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken vallen.

De Franse politieagenten en gendarmes, die zich inzetten voor de ontwikkeling van de samenwerking tussen Frankrijk en het land van tewerkstelling, dragen verantwoordelijkheid voor de bescherming van Franse burgers in het buitenland en van de Franse belangen. Hun activiteiten hebben als doel de veiligheidssituatie in Frankrijk te verbeteren.

· Een internationaal antwoord op de vele uitdagingen van een veranderende wereld

De samenwerking tussen landen is essentieel om de verschillende bedreigingen die buiten onze grenzen ontstaan te bestrijden. Terrorisme, internationale georganiseerde criminaliteit, drugs- en wapenhandel, de bestrijding van irreguliere immigratie en cybercriminaliteit zijn de prioritaire werkterreinen van de politieagenten en de gendarmes van de DCI. Voor de uitvoering van bilaterale en multilaterale samenwerkingsverbanden steunt Frankrijk op zijn netwerk van afdelingen voor binnenlandse veiligheid in 74 ambassades. Dit netwerk, van 300 politieagenten en gendarmes verdeeld over 158 landen, bestaat uit attachés voor binnenlandse veiligheid (ASI), adjunct-attachés (ASIA), verbindingsofficieren, assistenten, samenwerkingspartners en internationale technische experts.

· Een taak van coördinatie en actie

De DCI coördineert en verzorgt de technische, institutionele en operationele samenwerking tussen de Franse politie en gendarmerie en de Belgische politie, met uitzondering van de kwesties die exclusief onder de bevoegdheid van de inlichtingendiensten vallen.

De DCI is bovendien belast met de uitvoering van de technische samenwerking van het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken met, voornamelijk, het secretariaat-generaal, het directoraat-generaal Burgerveiligheid, het directoraat-generaal Buitenlanders in Frankrijk, het directoraat-generaal Lokale overheden en van de delegatie Verkeersveiligheid en Wegverkeer van dit ministerie.

JPEG

JPEG

Gepubliceerd op 06/08/2020

bovenaan de pagina