De Franse Assises nationales de la Mobilité [fr]

In het kader van de Franse Assises nationales de la Mobilité heeft Elisabeth Borne, de Minister bevoegd voor transport, op 17 oktober 2017 de Adviesraad inzake infrastructuur geïnstalleerd.

Het doel van de adviesraad, waarin parlementsleden, lokale afgevaardigden en deskundigen zetelen, is om een strategie en een actieplan voor te stellen aan de Franse regering. Het actieplan dient in de loop van het komende decennium in het domein van het transport en de mobiliteit te worden uitgevoerd.

De strategie integreert het programmatorische gedeelte van de toekomstige oriënterende wet inzake mobiliteit die begin 2018 in het Parlement wordt voorgesteld. In dat kader was Jacques Dehalu, gedelegeerd bestuurder van SOFICO, op 9 november te gast op de ambassade om te spreken over de Belgische ervaring inzake de financiering van de transportinfrastructuur.

Gepubliceerd op 20/12/2017

bovenaan de pagina