De afgevaardigde van de Fransen in het buitenland [fr]

Sinds de parlementsverkiezingen van juni 2017 is de heer Pieyre-Alexandre ANGLADE de afgevaardigde van de Fransen in het buitenland voor het 4de kiesdistrict (Benelux).

Sinds de parlementsverkiezingen van juni 2017 is de heer Pieyre-Alexandre ANGLADE, geboren op 2 november 1986, de afgevaardigde van de Fransen in het buitenland voor het 4de kiesdistrict (Benelux). Mevrouw Dorothée GRUMAN is zijn plaatsvervanger.

PNG

In het Franse parlement vertegenwoordigt hij de Franse burgers die in België, Nederland of Luxemburg wonen. In die hoedanigheid vervult hij de functie van vicevoorzitter van de Franse Commissie voor Europese Zaken en is hij lid van de Franse Commissie nationale defensie en strijdkrachten.

Binnen het Franse parlement is de heer Anglade ook de voorzitter van de vriendschapsgroep Frankrijk-België en de vicevoorzitter van de vriendschapsgroep Frankrijk-Luxemburg.

Hoe kan ik contact met hem opnemen?

Via e-mail:

pieyre-alexandre.anglade@assemblee-nationale.fr

Per post:

M. Anglade

Assemblée nationale,

126 Rue de l’Université,

75355 Paris 07 SP

Zijn kantoor:

De heer Anglade kan u op afspraak ontvangen op zijn kantoor gelegen te Meeusplein 35 in Brussel.

Meer informatie:

U kunt het dossier over de afgevaardigde P-A. Anglade bekijken op de website van het Franse parlement

Surf naar zijn website

Neem een kijkje op zijn Facebookpagina

Bezoek zijn Twitteraccount

Gepubliceerd op 12/08/2021

bovenaan de pagina