De attaché voor Staatsveiligheid [fr]

De attaché voor Staatsveiligheid zorgt voor binnenlandse samenwerkingsprojecten op veiligheidsvlak bepaald door de minister van Binnenlandse Zaken, van overzeese gebieden, lokale overheden en immigratie. Deze projecten moeten voldoen aan de algemene richtlijnen van ons buitenlands beleid. De attaché beschikt over een zekere diplomatieke status: hij is tegelijkertijd adviseur van de ambassadeur en aanspreekpunt van de lokale ordediensten. Ook is hij vertegenwoordiger van de Franse politie en gendarmerie.

Hij stelt samenwerkingsprogramma’s voor en voert ze ook uit, neemt deel aan de steunmissies voor de Franse gemeenschap en draagt bij tot de binnenlandse veiligheid, dankzij zijn werk. Hij neemt ook deel aan de onderzoeken over politie en veiligheid.

De attaché voor binnenlandse veiligheid en zijn personeelsleden maken deel uit van de Directie van de Internationale Samenwerking, die onder het gezag staat van de algemeen bestuurders van de politie en de gendarmerie.

Hij bevordert operationele informatie-uitwisseling in het netwerk van attachés voor staatsveiligheid, verspreidt over 153 landen door zijn dagelijkse werk. Ook zorgt hij voor het administratieve beheer van alle Franse politieagenten die in het buitenland actief zijn.

De delegatie van de Franse ambassade in België

Diensthoofd : Gilles GALLIOT, Commissaris

Adjunct: Patrice MARLIN

Contactgegevens

Ambassade van Frankrijk

Regentlaan 42 – 1000 Bruxelles

Tel : +32 2 548 88 78

Fax : +32 2 548 88 03

Gepubliceerd op 21/01/2020

bovenaan de pagina