De taken van de Defensieattaché

De Franse overheden hebben beslist om een permanente Missie van Defensie te heropenen in België. Daarom is de standplaats van de Defensieattaché nu in Brussel. Hij is:

- de vertegenwoordiger van de Franse strijdmachten. Het is zijn taak om de politieke defensierol van Frankrijk en de organisatie van de strijdmachten bekend te maken aan de Belgische politieke en militaire overheden;

- de militaire adviseur van de Ambassadrice;

- verantwoordelijk voor de bilaterale samenwerking tussen de Belgische en Franse strijdmachten;

- belast met het bevorderen van contacten tussen Franse wapenindustriëlen en de betrokken Belgische spelers.

Een voorstelling van de bilaterale samenwerking inzake defensie tussen Frankrijk en België kunt u hier terugvinden.

Contactgegevens van de Defensieattaché

Ambassade van Frankrijk in België - Defensiemissie

Hertogstraat 65 - 1000 Brussel

Telefoon: +32 (0)2 548 88 91

- Zie ook de rubriek "Militaire samenwerking"

Gepubliceerd op 11/08/2021

bovenaan de pagina