De fiscaal attaché [fr]

De fiscaal attaché vertegenwoordigt op deze Ambassade het Franse Directoraat-Generaal Belastingen (Direction Générale des Finances Publiques)

De fiscaal attaché vertegenwoordigt de algemene directie van de overheidsfinanciën.

De fiscaal attaché is een ambtenaar uit het algemeen bestuur van de overheidsfinanciën. Hij is gekoppeld aan het internationale netwerk van het ministerie van Economie, Overheidsmaatregelen en Overheidsbegroting en maakt ook deel uit van economische missies.

Hij is belast met het maken van vergelijkende studies en moet ook de Franse administratie op de hoogte houden over de evolutie van de fiscale wetgeving en de administratieve organisatie van het land in kwestie.

Hij is ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van administratieve bijstandsprocedures, voorzien door de communautaire en gebruikelijke fiscale teksten. Hij stelt informatie ter beschikking over fiscaliteit en over de toepassing van fiscale voorwaarden tussen Frankrijk en België. Deze informatie is beschikbaar voor particulieren en bedrijven.

Contactgegevens

Fiscaal attaché: De heer Sylvain CITERNE

Adjunct fiscaal attaché: De heer Thomas FAIRHURST

Ambassade van Frankrijk in België

Leuvenseplein, 14 – 1000 Brussel - België

Tel : 00 32 2 229 84 52

contact.benelux@attachefiscal.org

Waarschuwing:

Deze pagina’s geven aan particulieren en bedrijven informatie over fiscaliteit en de toepassing van fiscale verdragen die vastgelegd zijn tussen Frankrijk en België. Ze vervangen niet de officiële informatie van de Franse fiscale overheid. Dat blijft de enige wettelijke bron.

Hier vindt u alle fiscale documenten.

Gepubliceerd op 17/07/2019

bovenaan de pagina