De verbindingsofficier [fr]

De verbindingsofficier vertegenwoordigt het Franse ministerie van Justitie en de Franse justitiële autoriteiten in België. Hij adviseert de ambassadeur of ambassadrice omtrent justitiële kwesties en is zowel actief op de Ambassade van Frankrijk in Brussel als op het Belgische ministerie van Justitie (Federale Overheidsdienst Justitie).

Zijn missie omvat 3 hoofdtaken:

- het bevorderen en ondersteunen van de goede werking van de bilaterale rechtshulp, met name op het gebied van de bestrijding van terrorisme en georganiseerde misdaad;

- het bijdragen aan de informatie-uitwisseling over de Franse en Belgische rechtssystemen en de daarmee verband houdende wetgevingen;

- het organiseren van en deelnemen aan alle bilaterale vergaderingen, verplaatsingen en uitwisselingen ter bevordering van de Frans-Belgische juridische samenwerking en het wederzijds vertrouwen tussen de gerechtelijke autoriteiten en de juridische ambten.

Het netwerk van verbindingsofficieren, dat in 1993 werd opgericht, omvat vandaag de dag 19 posten in 37 landen wereldwijd. De post van verbindingsofficier in België werd in februari 2016 opgericht op initiatief van de Franse eerste minister.

Contactgegevens van de verbindingsofficier

Ambassade van Frankrijk in België
Hertogstraat 65 - 1000 Brussel

Telefoonnummer: +32 (0)2 548 87 76

- Zie ook de rubriek "Justitiële samenwerking"

Gepubliceerd op 04/08/2021

bovenaan de pagina