De verbindingsofficier [fr]

De verbindingsofficier vertegenwoordigt het ministerie van Justitie et de Franse justitiële autoriteiten in België. Hij adviseert de ambassadeur omtrent justitiële kwesties en is zowel actief op de ambassade van Frankrijk in Brussel als op het Belgische ministerie van Justitie (Federale Overheidsdienst Justitie).

Zijn missie omvat:

- het bevorderen en ondersteunen van de goede werking van de bilaterale rechtshulp, met name op het gebied van de bestrijding van terrorisme en georganiseerde misdaad;

- het bijdragen aan de informatie-uitwisseling over het Franse en Belgische rechtssysteem en de daarmee verband houdende wetgeving;

- het organiseren van en deelnemen aan bilaterale vergaderingen, verplaatsingen en uitwisselingen ter bevordering van de Frans-Belgische juridische samenwerking en het wederzijds vertrouwen tussen de gerechtelijke autoriteiten en de juridische ambten.

Het netwerk van verbindingsofficieren, dat in 1993 werd opgericht, omvat momenteel 19 posten in 37 landen wereldwijd. De post van verbindingsofficier in België werd in februari 2016 gecreëerd op initiatief van de Franse eerste minister.

Contactgegevens van de verbindingsofficier

Ambassade van France in België
Hertogstraat 65 - 1000 Brussel

Telefoonnummer: +32 (0)2 548 87 76

Gepubliceerd op 02/04/2020

bovenaan de pagina