Derrick Gosselin is de nieuwe ereconsul van Frankrijk in Brugge [fr]

JPEG

Frankrijk versterkt zijn aanwezigheid in West-Vlaanderen met de benoeming van de heer Derrick Gosselin, universiteitsprofessor en voormalig kabinetschef van Vlaams minister-president Kris Peeters, als ereconsul in Brugge.

Een receptie wordt georganiseerd op het Paleis van de Gouverneur op 26 april 2013 voor de officiële installatie van de nieuwe ereconsul, in aanwezigheid van de Franse ambassadeur Bernard Valero, de Franse consul generaal Sylvain Berger, en de gouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé. Zij zullen de licentie van ereconsul en de vergunning om deze functie uit te oefenen overhandigen aan de heer Gosselin.

De ereconsul heeft als missie Frankrijk te vertegenwoordigen in het alledaagse leven in de stad en in grote delen van de provincie. Daarvoor moet hij onder meer regelmatige en nauwe contacten hebben met de lokale autoriteiten, met het consulaat generaal van Frankrijk in Brussel en met de andere diensten van de Franse ambassade. De ereconsul moet ook assistentie bieden aan de Franse burgers die in zijn provincie wonen of komen. Hij moet het consulaat generaal informeren in geval van noodsituaties. Verder zal hij ook de acties van de Franse verenigingen in West-Vlaanderen promoveren en coördineren in het kader van de herdenkingsplechtigheden voor de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog. Een groot aantal Franse soldaten zijn immers gesneuveld in de provincie West-Vlaanderen, vooral in Nieuwpoort, Diksmuide en Ieper.

Gepubliceerd op 25/04/2013

bovenaan de pagina