Het algemeen secretariaat [fr]

Het algemeen secretariaat neemt de volgende administratief en financieel ondersteunende taken voor zijn rekening: administratief beheer aangaande medewerkers die onderhevig zijn aan de plaatselijke wetgeving, alsook aangaande vastbenoemde en contractuele medewerkers, personeelsplanning, sociaal dialoog, protocollaire aangelegenheden, juridisch toezicht (hr-afdeling), beheer van onroerende en roerende goederen, inkoop en logistiek, budgettaire planning, uitvoering van de budgetten (afdeling Beheer) en boekhouding aangaande inkomsten en uitgaven (afdeling Boekhouding).

Het algemeen secretariaat in Brussel is gestructureerd rond een aantal afdelingen die de verschillende taken voor hun rekening nemen:

- de hr-afdeling;
- de afdeling Beheer;
- de afdeling Boekhouding.

Contactgegevens van het algemeen secretariaat:

Hertogstraat 65 – 1000 Brussel

Regentlaan 42 – 1000 Brussel

Tel. 02 548 87 11 - Fax 02 548 87 02

Gepubliceerd op 04/08/2021

bovenaan de pagina