Dierenvervoer [fr]

De volgende informatie komt van de website van het ministerie van Landbouw, Voedselvoorziening, Visvangst en Plattelands zaken.

Gelieve de officiële website te raadplegen voor eventuele wijzigingen.

Het invoeren van gezelschapsdieren op Frans grondgebied afkomstig uit Lidstaten van de Europese Unie

Download de informatienota van 23 juni 2005 betreffende het vervoer van dieren zonder commercieel karakter. De invoer van vleesetende huisdieren zoals katten, honden of fretten, afkomstig uit een Lidstaat van de Europese Unie, is enkel toegelaten onder bepaalde voorwaarden. Het dier moet:

- een identificatiechip of- tatoeage hebben,

- geldig ingeënt zijn tegen hondsdolheid,

(Opmerking: Een dier dat jonger is dan 3 maanden en op een geldige wijze is ingeënt tegen hondsdolheid mag worden ingevoerd in Frankrijk. Wanneer het dier een eerste vaccinatie gekregen heeft, wordt deze vaccinatie geldig verklaard na een door de lidstaat erkende periode van minstens 21 dagen.)

- Een paspoort hebben, die opgesteld is door een officiële dierenarts uit het land van herkomst.

Het in Frankrijk invoeren van honden uit de eerste categorie (deze zijn door hun morfologische kenmerken vergelijkbaar met de rassen ‘Staffordshire terriër’, ‘American Staffordshire terriër’ (Pitt bulls), ‘Mastiff’ (boerbulls) en ‘Tosa’) is verboden zonder inschrijving in een erkend stamboek. Het binnenbrengen van de tweede categorie honden is wel mogelijk (Het gaat om honden die behoren tot de rassen ‘Staffordshire terriër’, ‘American Staffordshire terriër’, ‘Rottweiler’, ‘Tosa’ en andere honden die dezelfde morfologische kenmerken hebben als Rottweilers.)

De reglementen voor het verkeer en bezit van honden uit de 2e categorie zijn van toepassing.

Het invoeren van gezelschapsdieren in de Europese Gemeenschap die afkomstig zijn uit Lidstaten buiten de Europese Unie.

Download hier de informatienota van 8 augustus 2007 over het niet commerciële vervoer van dieren (maximaal 5 exemplaren). In de Europese Unie worden de invoervoorwaarden van honden en katten geregeld door de verordening nr. 998/2003 van 26 mei 2003 betreffende de veterinairrechterlijke voorschriften die van toepassing zijn op het niet commerciële vervoer van gezelschapdieren. De verordening wijzigde richtlijn 92/65/CE van de Raad.

Deze regeling is een EU-verordening die bijgevolg van toepassing is op alle lidstaten van de Europese Unie. Het invoeren van vleesetende huisdieren (honden, katten, fretten) uit een derde land op Frans grondgebied is enkel toegelaten onder bepaalde voorwaarden: het dier moet:

- een identificatiechip of- tatoeage hebben,

- geldig ingeënt zijn tegen hondsdolheid,

- een gezondheidscertificaat hebben dat opgesteld werd door een officiële dierenarts uit het land van herkomst. ( meestal is dit een dierenarts van de Overheid).

Sinds juli 2004 moet elk vleesetend gezelschapsdier geldig gevaccineerd zijn tegen hondsdolheid. Ook moet er een antistoftest worden afgenomen.

De test moet afgenomen zijn ten minste 3 maanden voor de invoer van het dier.

Deze termijn begint vanaf de datum van de bloedafname. Let op: Er moet rekening gehouden worden met de inenting tegen hondsdolheid indien uw hond of kat hiervoor nog geen geldige vaccinatie heeft gekregen. De termijn hiervoor bedraagt 30 dagen.

In de praktijk is het best dat u 4 maanden voor het vertrek de nodige maatregelen treft. Er zijn verder nog strengere voorwaarden in Groot Brittannië, Ierland, Zweden en Malta.

- De referentiewaarde van de bloedtest moet groter of gelijk zijn aan 0.5 IE/ ml. Het originele resultaat zal ook voorgelegd moeten worden aan de grens.

- Indien uw dier getest is voor het verlaten van Frankrijk en de resultaten positief waren (zelfs enkele dagen voor het vertrek), geldt de periode van 3 maanden niet meer voor de terugkeer.

- De test is geldig gedurende de gehele levensduur van uw huisdier, zolang de hondsdolheidbehandeling niet onderbroken wordt (een inenting tegen hondsdolheid blijft altijd geldig).

- U hoeft deze test niet te vernieuwen telkens u terugkeert naar Frankrijk wanneer u in het buitenland verblijft.

- Het veterinair laboratorium dat de test afneemt moet erkend zijn.

Hier kunt u de lijst downloaden van alle erkende laboratoria..

Gepubliceerd op 28/06/2013

bovenaan de pagina