Digitale strategie : werk aan de discussie mee ! [fr]

De Ministerie van Buitenlandse Zaken en Internationale Ontwikkeling heeft jullie nodig: voor het eerst maakt het bekend voor het publiek een strategische tekst over het Franse buitenlandse beleid en over de grote beginselen en doelstellingen van de internationale actie van Frankrijk in het domein van de digitalisering.

De bedoeling van dit document is het opstellen van een kader en een stappenplan van de Ministerie voor de komende jaren. Dit moet ook onze Europese en buitenlandse partners een beter begrip geven over de richtingen en doelstellingen van Frankrijk.

Aan een strategie samenwerken

Zodat de strategie zo dicht mogelijk bij de Franse belangen en onze digitale wereldvisie staat, is het belangrijk dat deze samen met alle Franse betrokken acteurs wordt opgesteld.

De vragen van deze tekst staan centraal. De digitalisering geldt voor ons allemaal: het zit in het hart van onze levens.
Het brengt een politieke omwenteling die de samenleving betreft en verplicht ons sterke gemeenschappelijke en ethische keuzes te maken. Uw bijdrage is dus fundamenteel.

Centrale gemeenschappelijke vragen

De Franse strategie in het buitenland voor de digitalisering bestaat uit 3 assen:

  • het bevorderen van een open digitale wereld, die ook gediversifieerd, betrouwbaar en grootschalig is;
  • het verzekeren van een Europese evenwichtsmodel tussen economische groei, grondrechten en fundamentele vrijheden, en veiligheid:
  • het versterken van de invloed, aantrekkingskracht, de veiligheid en handelsposities van Frankrijk en Franse acteurs in de digitale wereld.

Verbintenissen van de Ministerie

De Ministerie zal ontmoetingen organiseren maar ook de meeste geëngageerde bijdragers belonen.
Het belooft om de volgende te realiseren:

  • een synthese op te stellen. Alle bijdragen van het platform worden bekeken en dan weergegeven door een kartering van argumenten;
  • de 30 meeste ondersteunde voorstellen officieel te beantwoorden;
  • de gegevens in opendata te publiceren;
  • een overlegsessie te organiseren in het Ministerie van Buitenlandse Zaken et Ontwikkeling.

Werk aan de discussie mee!

Neem deel aan dit nieuwe centrale initiatief door u in te loggen op het platform voor 24 januari en geef uw mening over verschillende belangrijke thema’s zoals de rol de digitalisering in ontwikkelingsbeleid, het naleven van fundamentele rechten en vrijheden of de webneutraliteit.

Log u op het platform in en geef uw mening : https://strategie-numerique-internationale-maedi.fr/

Gepubliceerd op 22/05/2017

bovenaan de pagina