Politieke kanselarij [fr]

De traditionele term “Kanselarij” verwijst naar de dichtste medewerkers van de ambassadeur, een kleine groep diplomaten.

Elke adviseur van de Kanselarij behandelt een aantal dossiers in verband met het buitenlands beleid van Frankrijk. Het is hun taak om het werk van de Ambassadeur voor te bereiden en om Parijs op de hoogte te stellen van evoluties in hun werkgebied. Ook verdedigen ze de Franse standpunten en werken ze samen met de Belgische autoriteiten om de gemeenschappelijke internationale doelen van Frankrijk en België na te streven. Om deze taak goed uit te voeren, werken ze ook nauw samen met de andere diensten van de Ambassade.

Contactgegevens

65, Hertogstraat - 1000 Brussel

Telefoon: +32 (0)2 548 87 11

Contactformulier

Gepubliceerd op 21/01/2020

bovenaan de pagina