Economische attractiviteit van Frankrijk in 2020 [fr]

Volgens het “Tableau de bord de l’attractivité de la France 2020”, ofwel het “Logboek van de aantrekkelijkheid van Frankrijk in 2020”, bevestigt Frankijk zijn leiderspositie als gastland voor Europese investeringen, alsook voor onderzoeksactiviteiten en industriële investeringen.

De studie toont eveneens aan dat Frankrijk over een grote attractiviteit beschikt op het gebied van de digitale economie, de strijd tegen de klimaatverandering, de toegang tot kapitaal en arbeidskosten.

Het “Tableau de bord de l’attractivité de la France 2020”, dat door Business France en het Directoraat-generaal van de Schatkist werd uitgegeven, bevat een verzameling van economische gegevens met betrekking tot attractiviteitsindicatoren van Frankrijk, gebaseerd op een vergelijking van 13 landen.

Stevige structurele troeven

Deze nieuwe editie onderstreept de kracht van de structurele troeven van het land, zoals infrastructuur, telecommunicatie, productiviteit van werknemers, de kostprijs van elektriciteit, alsook zijn marktpotentieel dankzij zowel zijn geografische ligging in Europa als de omvang van zijn binnenlandse markt.

Dankzij deze troeven heeft Frankrijk de eerste plaats weten te bemachtigen als belangrijkste gastland voor Europese investeringen, vóór het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Daarnaast is het van groot belang dat Frankrijk ook het belangrijkste gastland is voor onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten in Europa, evenals voor industriële investeringen.

Een efficiënt beleid om ondernemingen te steunen in de strijd tegen Covid-19

Met zijn daadkrachtig beleid en doeltreffend reactievermogen in het kader van de strijd tegen de pandemie, heeft Frankrijk aangetoond dat het in staat is om zijn economisch weefsel te ondersteunen en de economische groei snel opnieuw aan te zwengelen. Zijn 3de kwartaal van 2020 werd gekenmerkt door een sterke heropleving van de bedrijvigheid, namelijk met 18,7 %, in vergelijking met +9 % voor de OESO-landen in het algemeen. Frankrijk heeft zich eveneens meer ingezet ten gunste van de transformatie van zijn economie. Dankzij het France Relance-plan worden bovendien uitzonderlijke middelen vrijgemaakt om investeringen, innovatie en de modernisering van de industrie te ondersteunen.

“Het economische reactievermogen is van essentieel belang geweest om deze wereldwijde pandemie te kunnen bestrijden. Daarnaast is het ook belangrijk om te anticiperen op de uitweg uit deze crisis. Het France Relance-plan dat vorig jaar in september werd aangekondigd, investeert in alles wat bijdraagt tot de creatie van de economie en de werkgelegenheid van morgen: ecologische conversie, industriële productie, technologische innovatie en professionele vorming. We zijn eveneens van plan nieuwe expertisegebieden te creëren in sectoren zoals biotechnologie en koolstofvrije energiebronnen. Dit plan zal ons in staat stellen de attractiviteit van ons land verder te versterken en Frankrijk op de voorgrond te plaatsen in alle sectoren van de toekomst”, benadrukt Bruno Le Maire, de minister van Economie, Financiën en Herstel.

Frankrijk voldoet aan de verwachtingen van buitenlandse investeerders

Dit “tableau de bord de l’attractivité de la France 2020” toont aan dat Frankrijk in staat is om aan de verwachtingen van buitenlandse investeerders te voldoen, namelijk:

  • de versterking van de digitalisering van de economie;
  • de strijd tegen de klimaatverandering;
  • de toegang tot kapitaal;
  • de verlaging van arbeidskosten.

Bron: Persbericht van Business France, “La France, de solides atouts pour une attractivité renforcé”, 10 december 2020.

PDF - 5.6 MB
Consulter l’intégralité du Tableau de bord de l’attractivité de la France 2020
(PDF - 5.6 MB)
PDF - 139.7 kB
Consulter les chiffres clés du Tableau de bord de l’attractivité de la France 2020
(PDF - 139.7 kB)

Gepubliceerd op 19/04/2021

bovenaan de pagina