Economische relaties [fr]

Bilaterale betrekkingen

Met een handelsvolume in goederen van 63,1 miljard euro in 2020, wat een daling is van 12,8 % ten opzichte van 2019, is België de 5de handelspartner van Frankrijk alsook zijn 5de grootste klant. De bilaterale handelsbalans (-1,6 miljard euro in 2020) vertoont een structureel tekort als gevolg van aardgasimporten die via Belgisch grondgebied verlopen. Toch is deze handelsbalans sinds 2011 aan het verbeteren en wordt het tekort gecompenseerd door een dienstenoverschot. De kruisinvesteringen tussen Frankrijk en België wijzen op hun wederzijdse aantrekkingskracht: België is de 3de bestemming van de Franse BDI’s en Frankrijk. Frankrijk is de 2de bestemming van de Belgische BDI’s.

PDF - 553.3 kB
Economische relaties FR-BE 2020
(PDF - 553.3 kB)
PDF - 951 kB
Economische relaties FR-BE 2020: bijlagen
(PDF - 951 kB)

Economische en financiële situatie van België

De economische crisis en de gezondheidscrisis hebben een minder grote impact gehad op de Belgische economie dan verwacht. Zo is in 2020 het Belgische bbp met 6,3 % gedaald. België, een land dat zich op handelsvlak bijzonder openstelt naar andere landen toe, werd in het bijzonder blootgesteld aan de gevolgen van de crisis voor de internationale handel. De Belgische autoriteiten namen belangrijke economische steunmaatregelen die ervoor zorgden dat de koopkracht van de gezinnen gevrijwaard kon blijven, net zoals de liquiditeit van de ondernemingen. De gezondheidscrisis heeft dan ook niet tot een crisis inzake werkgelegenheid geleid. Zo bedraagt de werkloosheidsgraad in België 5,6 %. De begrotingskosten van de steunmaatregelen hebben echter wel een verslechtering van de overheidsfinanciën met zich meegebracht. Zo bedraagt het overheidstekort 9,4 % en de overheidsschuld 114,1 % van het bbp. Er werd dan ook een beroep gedaan op de financiële sector om de economische activiteit te ondersteunen.

PDF - 732.2 kB
Economische en financiële situatie van België
(PDF - 732.2 kB)

Indicatoren en conjunctuur

**Economische gegevens: (bronnen: DG Trésor, Europese Commissie, UNDP, Belgische Nationale Bank, Franse douane*)

- Bbp (2020): 449,6 miljard euro

- Bbp per inwoner (2020): 118

- Groeipercentage (2019): 1,7 %; (prognose voor 2020): -6,3 %

- Werkloosheidsgraad (2020 T3): 6,5 % (Brussel 15 % - Vlaanderen 4,4 % - Wallonië 7,7 %)

- Inflatiegraad (2020): 0,7 %

- Begrotingssaldo (2020): -0,15 % van het bbp

- Overheidsschuld (2020): 114,1 % van het bbp

- Overheidstekort (2020): 9,4 % van het bbp

- Handelsbalans volgens het nationale concept (2020): -2,9 miljard euro

- Belangrijkste klanten (2020): Duitsland (16,6 %), Frankrijk (13,3 %), Nederland (11,6 %)

- Belangrijkste leveranciers (2020): Nederland (19,0 %), Duitsland (14,4 %), Frankrijk (11,2 %)

- Aandeel van de belangrijkste sectoren in het bbp (2020): landbouw 0,7 %; industrie 21,4 % (waarvan de bouwsector 5,4 %); diensten 77,9 %

- Franse export naar België (2020)*: 30,8 miljard euro

- Franse invoer uit België (2020)*: 32,4 miljard euro

PDF - 568.6 kB
Fiche over België
(PDF - 568.6 kB)

Nieuws van de economische dienst in Brussel

Raadpleeg de website: https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/BE

Gepubliceerd op 26/07/2021

bovenaan de pagina