Eerbetoon aan zeven onbekende soldaten die tijdens de Slag om Diksmuide sneuvelden [fr]

“105 jaar geleden, in oktober 1914, na 3 maanden oorlog, marcheerden Belgische en Franse troepen naar de IJzer terwijl ze weerstand boden aan het Duitse leger dat hen naar daar dreef. Op 15 oktober bereikte de mariniersbrigade Diksmuide. Deze stad was een strategisch knooppunt die zeker niet mocht vallen opdat de geallieerden troepen zich achter de linies konden herorganiseren. Het bevel van generaal Foch kon niet duidelijker zijn: “Gezien de omstandigheden waarin wij ons bevinden, is de tactiek die jullie aan de dag moeten leggen niet gebaseerd op het overgaan tot een manoeuvre, maar dienen jullie enkel en in de grootst mogelijke mate WEERSTAND TE BIEDEN DAAR WAAR JULLIE ZICH BEVINDEN.” Admiraal Ronarc’h herformuleerde deze woorden tot zijn mannen als volgt: “Offer jezelf op. Houd minstens vier dagen stand.” Uiteindelijk hielden ze 3 weken stand, ze waren met 5.000 tegenover 40.000 Duitse soldaten. Op 25 oktober kregen ze versterking van 2.000 tirailleurs en hielden ze, ondanks het extreme geweld dat vaak bestond uit directe bajonettenaanvallen, stand totdat ze 11 aanvallen in één nacht te verduren kregen.”

Op 27 juni 2019 vond een officiële ceremonie plaats om hulde te brengen aan zeven anonieme Franse soldaten die gesneuveld zijn tijdens de Slag om Diksmuide. Ze werden begraven op de militaire begraafplaats van Saint Charles de Potyze in aanwezigheid van talrijke militaire en civiele autoriteiten, de Ambassadeur van Frankrijk en de Ambassadeur van Duitsland wiens aanwezigheid de geboekte vooruitgang en de Europese inspanningen voor duurzame vrede aantoont.

Crédit photo : Nick Mol

Gepubliceerd op 07/10/2019

bovenaan de pagina