Erasmus+ viert zijn 35ste verjaardag [fr]

In 2022 viert het Erasmus+-programma zijn 35ste verjaardag. Met deze gebeurtenis wordt het Europees Jaar van de jeugd geopend en het programma kadert binnen het Franse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.

Sinds 1987 hebben 12 miljoen Europese burgers van het Erasmus+-programma kunnen profiteren. Het programma betreft niet enkel het hoger onderwijs, maar richt zich ook op een groot aantal andere doelgroepen. Elk jaar gaan 100.000 mensen vanuit Frankrijk op Erasmus+.

Erasmus+, 35 jaar van Europese uitwisselingen

1987: ontstaan van het Erasmus-programma
Bij zijn ontstaan namen slechts 11 landen deel aan het Erasmus-programma dat was gericht op studenten en docenten in het hoger onderwijs.
In het eerste jaar namen 3.000 Europese studenten eraan deel, waaronder 900 Franse studenten.

1989: oprichting van het programma Jeugd

1995: oprichting van de programma’s Leonardo da Vinci voor beroepsopleiding en Comenius voor schoolonderwijs.

2000: oprichting van het Grundtvig-programma voor Europese samenwerking en uitwisselingen op het gebied van volwassenenonderwijs in het kader van levenslang leren.

2009: 2 miljoen Europese studenten uit 31 landen namen aan het programma deel.

2014: start van Erasmus+
De Europese uitwisselings-en mobiliteitsprogramma’s voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport werden samengebracht onder Erasmus+, dat voor 2014-2020 over een budget van 16 miljard euro beschikte en dat als doel had om iedereen de kans te geven om op Erasmus+ te gaan.

2017: 9 miljoen uitwisselingen sinds de start 30 jaar geleden van de Europese uitwisselingsprogramma’s.
De #ErasmusDays werden voor de eerste keer half oktober gevierd en ze werden geleidelijk populairder in heel Europa en in landen wereldwijd waar er Erasmus+ projecten zijn.

2021: start van het nieuwe programma Erasmus+ 2021-2027 met een budget van 28 miljard euro, ofwel +80 % ten opzichte van 2014-2020.
Als gevolg van de Brexit neemt het Verenigd Koninkrijk niet langer deel aan het Erasmus+-programma.

2022: Erasmus+ mogelijk maken voor iedereen
In 2022 viert het Erasmus+-programma zijn 35ste verjaardag. Met deze gebeurtenis wordt het Europees Jaar van de jeugd geopend en het programma kadert binnen het Franse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.

35ste verjaardagsceremonie van Erasmus+

De 35ste verjaardagsceremonie van Erasmus+ vond op 20 januari 2022 van 14 uur tot 17 uur plaats in het Maison de la Radio et de la Musique in Parijs en werd live uitgezonden op het Youtube-kanaal van Erasmus+ Frankrijk/Education Formation.

Het doel was het publiek bewust te maken van de mogelijkheden die Europa biedt op het gebied van uitwisselingen en de inzet van jongeren, alsook om concrete en ambitieuze acties op het Franse en Europese niveau onder de aandacht te brengen om zo deze acties meer slagkracht te geven en voorstellen te doen voor de toekomst.

Om 14 uur vond er een videotoespraak van de president van de Franse Republiek, Emmanuel Macron, plaats.

In het eerste deel deelden mensen die op Erasmus+ in Frankrijk zijn geweest, hun ervaringen om zo een inkijk te geven van de vele aspecten en mogelijkheden die van het Europese programma dat de afgelopen 35 jaar werd ontwikkeld, uitgaan. Ze gingen eveneens op het podium in gesprek met de Franse ministers die betrokken zijn bij de uitvoering van Erasmus+, alsook met Europees commissaris Nicolas Schmit.

In het tweede deel lichtten jonge deelnemers aan het burgerforum Erasmus+ hun voorstellen inzake "het recht op leerzame uitwisselingen voor iedereen in Europa", toe aan de Franse staatssecretaris voor Europese Zaken, Clément Beaune. De 35 voorstellen van het Erasmus+-burgerforum werden ook aan de deelnemers bezorgd.

Gepubliceerd op 04/02/2022

bovenaan de pagina