Erkenning van diploma’s [fr]

Studeren in Frankrijk met een buitenlands diploma

Er bestaat wettelijk gezien geen automatische gelijkstelling tussen buitenlandse diploma’s en Franse diploma’s die door het ministerie van Onderwijs, Hoger onderwijs en Onderzoek worden afgegeven.

Erkenning diploma’s middelbaar onderwijs

Overeenkomstig de Europese Conventie van 1953, wordt een Belgisch diploma middelbaar onderwijs in principe door de Franse hoger onderwijsinstelling erkend en vice versa, mits dit diploma in België toegang geeft tot het hoger onderwijs.

Erkenning diploma’s hoger onderwijs

Alleen universiteiten en de “Grandes Ecoles” hebben de bevoegdheid om diploma’s van het hoger onderwijs te erkennen. Het accepteren of niet van een diploma kan dus per instelling verschillen. Het is beter contact op te nemen met de Franse universiteit waar je wenst te gaan studeren, voor meer informatie.

ENIC-NARIC* France is een infocentrum over de academische en professionele erkenning van diploma’s. Daar kan een attest verkregen worden voor het studieniveau van buitenlanders.

Het kan nuttig zijn het Belgisch diploma te laten legaliseren, of een omschrijving van het diploma te vragen om erkenning te verkrijgen.

Als een vertaling van uw diploma wordt gevraagd moet u zich wenden tot een beëdigd vertaler. Voor een lijst van alle beëdigde vertalers in België kan u op deze link klikken.

Sommige opleidingen hebben andere toelatingseisen (zoals medische, paramedische, agronomische, artistieke opleidingen etc.). Je kunt hierde gegevens vinden van de instanties die hierover meer informatie kunnen geven.

Werken in Frankrijk met een buitenlands diploma

Het is aan de werkgever of aan de organisatie die het examen organiseert om te oordelen of de voorgelegde diploma’s voldoen aan de benodigde kennis voor het beoogde werk.
In de meeste gevallen echter kan de rectorat d’académie een verklaring afleggen van het studieniveau van het diploma in het land waar het behaald is. Het rectorat waar u onder valt, hangt af van uw woonplaats. Zie lijst.

Sommige beroepen zijn gereglementeerd in Frankrijk en kunnen enkel worden uitgevoerd als men de vereiste diploma’s heeft. Hier vindt u een lijst met deze beroepen en de gegevens van de Franse instellingen waar u zich tot moet wenden: www.ciep.fr

Instellingen

ENIC-NARIC en het onderwijsdistrict: om een verklaring te verkrijgen van het studieniveau.

De ENIC-NARIC Frankrijk, informatiecentrum voor erkenning van diploma’s voor universiteiten en bedrijven geeft, in samenwerking met de onderwijsdistricten, verklaringen van het behaalde studieniveau voor buitenlanders.

- Voor meer informatie, contacteer ENIC-NARIC France

Centre international d’études pédagogiques (CIEP)

Contact: enic-naric@ciep.fr

- Indien u in Frankrijk woont, neem contact op met uw rectorat. De lijst met rectorats kunt u hier vinden.

Gepubliceerd op 14/05/2020

bovenaan de pagina