« Escaut /Schelde 2013 »,een samenwerkingsproject tussen Frankrijk, België en Nederland

Naar aanleiding van een ontmoeting in 2009 tussen de Schepen voor Haven Van Peel en de Franse Ambassadeur, heeft de Franse ambassade samen met de Haven, de Stad en de Universiteit van Antwerpen, een project gelanceerd om de Schelde in de kijker te plaatsen van bij de bron in Gouy, Frankrijk tot aan haar monding in de Noordzee.

Frankrijk, België en Nederland zullen samenwerken met als doel Scheldegebied enerzijds te sensibiliseren voor de rijkdommen van de historisch, geografisch en recreatief vlak en anderszijds voor de economische impact en het belang van de scheepvaart. Een electronische kaart van de Schelde, die in maart 2013 gelanceerd wordt, zal de toerist alle gewenste informatie verstrekken.

ln het verlengde van het Frankrijkjaar 2012 aan de Universiteit van Antwerpen, werd tevens het initiatief genomen een Wetenschappelijk Congres te organiseren in 2013 in samenwerking met de Haven van Antwerpen.

Professor Meire, Hoofd van de Faculteit Biologie op UA, voorzitter van de Ecosystem Management Research Group en expert in de Scheldeproblematieken, zal het voortouw nemen voor de wetenschappelijke samenwerking tussen de universiteiten. De besluiten van de verschillende workshops zullen gebundeld en ter discussie gesteld worden op het Wetenschappelijk Symposium dat doorgaat in oktober 2013 op de Universiteit van Antwerpen.

Verschillende steden uit het Scheldebekken zoals Cambrai, Valenciennes, Rijsel, Doornik, Oudenaarde, Kortrijk, Gent, Antwerpen, Vlissingen en Middelburg, evenals de provincies en openbare instellingen voor het Scheldegebied, zoals de lnternationale Scheldecommissie, de VMM, l’Agence Eurométropole, etc. hebben zich geëngageerd voor het project Escaut/Schelde 2013, waarvan het belang onderstreept wordt door het Internationaal Jaar van het Waterbeleid in 2013, uitgeroepen door de UNO en uitgevoerd door UNESCO.

Escaut/schelde 2013 werkt complementair met andere projecten rond de Schelde zoals de lnternationale Scheldeweek van Scaldwin van 22 maart tot 1 april 2013 en de activiteiten rond Schelde 150 jaar tolvrij, georganiseerd door de Haven van Antwerpen.

Escaut/Schelde 2013 heeft als doel een betere kennis van de Schelde te verwerven, om op die manier te zorgen dat ze haar rol als krachtige levensader in het hele Scheldegebied van Noord-Frankrijk tot aan de Noordzee kan verderzetten, door een duurzaam beleid.

In het kader van het project worden ook een reeks kunstwedstrijden georganiseerd. Alle details daarover vindt u in het onderstaande document :

PDF - 2.8 MB
Kunstwedstrijden
(PDF - 2.8 MB)

Gepubliceerd op 10/10/2012

bovenaan de pagina