Frankrijk en Duitsland meer dan ooit ten dienste van Europa ! [fr]

GEZAMENLIJKE BIJDRAGE VAN DE FRANSE EN DUITSE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN,

LAURENT FABIUS ET GUIDO WESTERWELLE,

VOOR DE 50STE VERJAARDAG VAN HET ÉLYSÉEVERDRAG

(22 JANUARI 1963)

Eeuwenlang zijn onze landen concurrenten, tegenstanders en zelfs “aartsvijanden” geweest. De relaties tussen Duitsland en Frankrijk bereikten een dieptepunt tijdens de twee wereldoorlogen, in het bijzonder door de misdaden die werden begaan door het nazibewind. Het is nodig deze historische achtergrond te kennen om te begrijpen dat Konrad Adenauer en Charles de Gaulle veel moed en durf nodig hadden om op 22 januari 1963 het Elyséeverdrag te ondertekenen.
De tekst van het verdrag is kort en bondig, maar de inhoud kan bijna revolutionair genoemd worden: Duitsland en Frankrijk verbinden zich namelijk om zo vaak mogelijk een gezamenlijk standpunt in te nemen met betrekking tot belangrijke vraagstukken op economisch, politiek en cultureel gebied. Vijftig jaar later is dit verdrag nog steeds actueel. De aangegeven koers in de inleiding omschrijft de essentie: verzoening, jeugd, solidariteit en Europa. Hierdoor is er in de loop der jaren, afgezien van enkele kleine meningsverschillen, een vriendschap en verwantschap ontstaan zoals weinig volken die kennen.

Een eeuwenoude vijandschap kan plaats maken voor een diepe vriendschap: dat is de boodschap van het Elyséeverdrag waarvan de strekking universeel is. De verzoening tussen de Fransen en de Duitsers is gelukt. Peilingen laten zien dat 85% van de Franse en Duitse burgers een goed of zelfs heel goed beeld van het andere land hebben. Wij hebben gemeenschappelijke geschiedenisboeken, een Frans-Duitse brigade, de tweetalige televisiezender – Arte - en talrijke andere instellingen voor dialoog en integratie. Meer dan 2000 Franse en Duitse steden of dorpen zijn een partnerschap met elkaar aangegaan. Dit draagt in belangrijke mate bij aan de intensiteit van onze sociale en culturele uitwisselingen. Ook zijn onze economieën nauw met elkaar verbonden.

We moeten echter niet de illusie hebben dat alles vanzelfsprekend gaat. Maar wat gisteren gold, geldt ook vandaag: de jeugd is de sleutel van onze gemeenschappelijke toekomst. Onze taak is nog steeds om onze jongeren uit te leggen hoe belangrijk en waardevol het is het andere land goed te kennen. Dankzij het Office franco-allemand hebben miljoenen uitwisselingen plaatsgevonden tussen jonge Duitsers en Fransen. Dit samenwerkingsverband zal worden voortgezet.

Onze vriendschap stoelt op een solide basis van gedeelde waarden. Zowel nationaal als internationaal zetten we ons in voor vrijheid, tolerantie, steun aan de zwakkeren en voor culturele diversiteit. Toch hebben Frankrijk en Duitsland de laatste 50 jaar soms verschillende standpunten ingenomen op een moment dat belangrijke kwesties van algemeen belang moesten worden geregeld. Maar wij hebben bewezen dat wij in staat waren begrip te tonen voor de ander en bereid waren een oplossing te vinden die voor beide landen acceptabel was. Duitsland en Frankrijk willen doorgaan om samen de grote uitdagingen van deze tijd aan te gaan: groei en welvaart genereren, innovatie en onderwijs stimuleren, het milieu beschermen, een zekere en duurzame energietoevoer garanderen, een antwoord geven op vraagstukken die deze nieuwe tijd met zich meebrengt en ons inzetten voor vrede, veiligheid en stabiliteit in de wereld. Duitsland en Frankrijk delen dezelfde vastberadenheid zich in te spannen voor een vrij, democratisch en zelfbeschikkend Mali. Samen met onze partners van de Europese Unie zullen wij een belangrijke bijdrage leveren voor de toekomst van dit Afrikaanse land.

Meer dan ooit staat Europa centraal in onze samenwerking. De successen van de Europese Unie, waaronder de interne markt, de gemeenschappelijke munt en het vrij verkeer van personen en goederen, zouden niet mogelijk zijn geweest zonder onze wilskracht en ons gezamenlijk optreden. Wij willen doorgaan deze Frans-Duitse vriendschap in dienst te stellen van dit project en nodigen alle landen uit die dat ook willen zich bij ons te voegen. In het kader van de Weimardriehoek, heeft Polen zich volledig aan onze zijde geschaard ten gunste van de Europese integratie. Er tekent zich een eerste cirkel van landen af die dit met ons bereiken wil. Maar een Europa « à la carte », waarbij sommige landen wel aanspraak maken op de voordelen van de Unie maar niet de plichten willen nakomen, is geen denkbare optie.

De uitdagingen waar we mee geconfronteerd worden zijn enorm. Op economisch gebied ligt de prioriteit nog steeds bij het overwinnen van de crisis en hoe we om zullen gaan met de diep ingrijpende economische veranderingen. Onze overheidsfinanciën moeten daarvoor worden geconsolideerd. Groei en solidariteit zijn echter ook nodig voor het economisch herstel van Europa en de versterking van zijn concurrentiepositie in de wereld. Om een rol te kunnen spelen in de multipolaire wereld van de 21e eeuw moeten wij bereid zijn onze economieën en maatschappijen voortdurend te moderniseren en, te zijner tijd, Europa verder op te bouwen om beter het hoofd te kunnen bieden aan crises.

Wij willen het erosiegevaar binnen de Europese Unie bestrijden. De economische crisis heeft de neiging tot populisme en nationalisme op zorgwekkende wijze versterkt. Wij zetten daar de Frans-Duitse inzet ten gunste van Europa tegenover. Onze relatie kan nu meer dan ooit een motor voor Europa zijn. Als ministers van Buitenlandse zaken en Europese burgers, zijn wij er van overtuigd dat binnen een andere context de « Europese reflex » van de generatie die de oorlog heeft gekend of net na de oorlog is geboren, moet worden onderhouden en voortgezet. Tegenover de gevaren waarmee we geconfronteerd worden, en in tegenstelling tot wat soms gezegd wordt, is Europa niet het probleem maar de oplossing. Wel zijn verbeteringen onvermijdelijk nodig die wij actief moeten aandragen. Wij willen graag een Europa dat geheel voldoet aan de verwachtingen van zijn burgers. Want Europa is niet enkel een kostenpost: onze burgers hebben er dagelijks profijt van dankzij meer vrijheid, meer welvaart en meer veiligheid. Dat is wat Konrad Adenauer en Charles de Gaulle ons vandaag zouden zeggen.

Es lebe die deutsch-französische Freundschaft! Vive l’amitié franco-allemande !

JPEG

JPEG - 14.1 kB
Laurent Fabius
Frans minister van Buitenlandse Zaken
JPEG - 21.5 kB
Guido Westerwelle
Duits minister van Buitenlandse Zaken

Gepubliceerd op 22/01/2013

bovenaan de pagina