Frankrijk is de grootste markt in Europa op het gebied van elektrische auto’s [fr]

Frankrijk is de grootste markt in Europa op het gebied van elektrische auto’s

Een nationaal en lokaal milieusparend beleid en het aanbod van de Franse autoconstructeurs hebben het Frankrijk mogelijk gemaakt de grootste markt van elektrische auto’s te worden in Europa.

1) Een overheidsbeleid ten gunste van een groeiend aantal elektrische voertuigen

Het milieubeleid en de maatregelen ten gunste van energetische verandering stimuleren de verkoop en aankoop van elektrische voertuigen. De verschillende stimuleringsmaatregelen sluiten hierbij aan, zoals de milieubonus, ingesteld in 2008, die het kopen van nieuwe auto’s met een lagere CO2-uitstoot stimuleert. De bonus is momenteel 6.300€, ongeacht of de koper een bedrijf, collectiviteit of een particulier is. In oktober 2009 werd het nationaal plan voor de ontwikkeling van elektrische en hybride voertuigen aangekondigd. In dit kader zijn maatregelen genomen met betrekking tot voorzieningen die het opladen van elektrische en hybride voertuigen mogelijk moeten maken. Het Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (agentschap voor milieu en energiebeheer) begeleidt de aanleg van de nodige infrastructuur (http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?id=86235&p1=1). Maar het is het programma “Ville de demain (stad van morgen) van de Caisse des Dépôts dat exemplarische en innoverende projecten financiert voor duurzame mobiliteit. (http://www.caissedesdepots.fr/activite/domaines-daction/investissements-davenir/ville-de-demain-1000-meur.html)

2) Lokale maatregelen

Dit goede resultaat kan worden verklaard door de betrokkenheid van de gemeenten en de lagere overheden bij elektromobiliteit. Vele stedelijke gebieden hebben selfservicediensten opgezet die het mogelijk maken elektrische auto’s te delen (deelauto’s). Enkele voorbeelden hiervan zijn « Autolib », in Parijs, een initiatief van Bertrand Delanoë, burgemeester van Parijs, « Auto bleue » in Nice, « Sunmoove » in Lyon,« Bluecub » in Bordeaux, etc. Ieder jaar wordt de Elektromobiele Stad Trofee uitgereikt aan lagere overheden (steden, gemeenten, regio’s…) die zich in het bijzonder inzetten voor met name elektrische duurzame mobiliteit op hun grondgebied: (http://www.france-mobilite-electrique.org/trophees-des-villes-electromobiles,106.html)

3) Innoverende Franse autoconstructeurs

Deze eerste plaats is ook te danken aan het aanbod van de Franse autoconstructeurs (Renault heeft een pioniersrol gespeeld op dit gebied). Renault heeft immers de meeste elektrische auto’s verkocht in Europa (6 000 voertuigen in het eerste semester 2013), meer dan Nissan (5 500) en Smart (1 500).

4) Overtuigende resultaten

- Europa is de tweede grootste markt geworden voor elektrische voertuigen, achter de Verenigde Staten, maar voor Japan. In Europa werden in het eerste semester 2013, 18 939 elektrische voertuigen geregistreerd (tegen 15 503 in het eerste semester 2012), terwijl de Verenigde Staten bijna 30 000 voertuigen registreerden en Japan minder dan 6 000.

- Frankrijk bevestigt zijn eerste plaats in Europa. In 2013 vertegenwoordigde de markt van elektrische en hybride voertuigen 3,1% van de totale markt van particuliere voertuigen in Frankrijk. Ten opzichte van 2012 steeg de verkoop van elektrische voertuigen met 50% en die van hybride voertuigen met 60%. In totaal werden er in 2013, 8 779 elektrische voertuigen geregistreerd in Frankrijk. De verkoop steeg met 50% ten opzichte van de 5 663 geregistreerde voertuigen in 2012. Het verkoopvolume was in Frankrijk twee keer zoveel als in Duitsland (3 000) en in Noorwegen (2 500).

(Vertaling Franse Ambassade in den Haag)

Gepubliceerd op 20/02/2014

bovenaan de pagina