Frans-Belgische ontmoetingen van de Hogere Kunstscholen [fr]

De culturele dienst van de ambassade van Frankrijk in België organiseerde in samenwerking met de Campus France en de ANdEA (Association Nationale des Ecoles d’ Arts françaises), de Frans-Belgische ontmoetingen van de Hogere Kunstscholen.

Deze ontmoetingen vonden plaats op 16 en 17 november 2017 op de LUCA School of Arts in Brussel.

Een werkgroep, opgericht in 2016 en samengesteld uit vertegenwoordigers van de Franse en Belgische ministeries van Cultuur, heeft samenwerkingsmogelijkheden uitgewerkt die gericht zijn op het bevorderen van artistieke uitwisselingen tussen onze landen op het gebied van beeldende kunst en podiumkunsten. De ontwikkeling van de betrekkingen tussen de Belgische en Franse kunstscholen werd in het CAO gedefinieerd als een prioritaire doelstelling.

Het doel van deze dagen, die georganiseerd werden rond plenaire en bilaterale bijeenkomsten, was de uitwisseling van ervaringen over gemeenschappelijke thema’s te bevorderen en nieuwe mogelijkheden voor samenwerking tussen scholen vast te stellen. De verschillende ronde tafels waren gericht op kunstonderzoek, de kwaliteitsaanpak en maatschappelijke rol van scholen en de mobiliteit van kunstenaars.

Zowel Franse, Belgische, Franstalige als Nederlandstalige schooldirecteurs, docenten, onderzoekers en kunstenaars namen het woord.

De avond van 16 november werd afgesloten met een receptie in de Residentie van Frankrijk, in de aanwezigheid van de ambassadeur van Frankrijk in België, mevrouw Claude-France Arnould.

- U vindt meer informatie op de site van de Service de Coopération et d’Action Culturelle

Gepubliceerd op 23/11/2017

bovenaan de pagina