Franse voorzitterschap van het Comité van Ministers van de Raad van Europa [fr]

Van 17 mei tot 27 november 2019 neemt Frankrijk het voorzitterschap van het Comité van Ministers van de Raad van Europa op zich.

Tijdens dit voorzitterschap wil Frankrijk de essentiële verworvenheden van de Raad van Europa, die het resultaat zijn van 70 jaar vooruitgang en vernieuwingen, versterken, en wil ze verbinden en vernieuwen om op die manier de ontwikkelingen in de Europese samenlevingen beter te ondersteunen.

De Raad van Europa

De Raad van Europa is de belangrijkste mensenrechtenorganisatie op het Europese continent.

De Raad van Europe werd opgericht in 1949 en is de oudste Europese intergouvernementale organisatie. De Raad werd opgericht door België, Denemarken, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Zweden etn het Verenigd Koninkrijk. Vandaag telt de Raad van Europa 47 lidstaten waaronder alle lidstaten van de Europese Unie die meer dan 800 miljoen Europeanen vertegenwoodigen.

Alle lidstaten van de Raad van Europa hebben het Europees Verdrag van de rechten van de mens ondertekend, een verdrag dat zich richt op de bescherming van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat. Het Europees Hof voor de rechten van de mens houdt toezicht op de uitvoering van dit Verdrag in de lidstaten.

De Raad van Europa speelde een voortrekkersrol in de strijd voor de afschaffing van de doodstraf in Europa. De Raad bevordert de persvrijheid en de culturele diversiteit. Daarnaast bestrijdt de Raad ook geweld tegen vrouwen. Op het gebied van gezondheid heeft de Raad normen vastgesteld die de kwaliteit van de geneesmiddelen en de zorg op Europees niveau garanderen.

Gepubliceerd op 16/05/2019

bovenaan de pagina