Generation Equality Forum [fr]

Het Generation Equality Forum is een wereldwijde bijeenkomst voor de gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Dit forum wordt georganiseerd door de UN Women en gezamenlijk voorgezeten door Frankrijk en Mexico, in samenwerking met en gedreven door het maatschappelijk middenveld. Het forum vindt op 7 en 8 mei 2020 plaats in Mexico en van 7 tot 10 juli 2020 in Paris.

Het Generation Equality Forum is een wereldwijde bijeenkomst voor de gelijkheid tussen vrouwen en mannen

Van 7 tot 7 juli vindt het Generation Equality Forum in Frankrijk plaats. Bij deze gelegenheid zullen multi-actor actiecoalities worden gelanceerd. Net als tijdens het Franse voorzitterschap van de G7 zullen zij de regeringen, het maatschappelijk middenveld en de private sector betrekken om de komende vijf jaar concrete en meetbare resultaten te behalen met betrekking tot de volgende zes thema’s:

  • Gendergerelateerd geweld
  • Justitie en economische rechten
  • Zelfbeschikkingsrecht, en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten
  • Vrouwen die zich inzetten voor klimaatrechtvaardigheid
  • Technologieën en innovatie
  • Vrouwenbewegingen en vrouwelijk leiderschap

Deze thema’s werden door de UN Women, in nauwe samenwerking met het maatschappelijk middenveld, Mexico en Frankrijk vastgelegd.
Frankrijk neemt de leiding van een actiecoalitie en zal de komende maanden al deze partners mobiliseren om deze historische bijeenkomst voor de gelijkheid van vrouwen en mannen tot een succes te maken.

Voor meer informatie omtrent de actiecoalities:
Zie de website van de UN Women

Gepubliceerd op 13/03/2020

bovenaan de pagina