Herdenking van de Eerste Wereldoorlog in Roeselare (Roulers) [fr]

Op 7 oktober 2018 herdacht de stad Roeselare (Roulers) haar bevrijding door de Franse troepen in 1918.

De Ambassadeur van Frankrijk in België, mevr. Claude-France Arnould, werd, samen met de defensie-attaché, verwelkomd op het stadhuis, in bijzijn van de heer Siegfried Bracke, voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers; provinciaal militair commandant kolonel Onraet die de Minister van Defensie vertegenwoordigde; de brigadegeneraal Bart Laurent, voormalig commandant van de Europese strijdmacht in Mali; de heer Kris Declercq, burgemeester van Roeselare; de ereconsuls de heer P-P de Beir en de heer Derrick Gosselin en de heer Van Pamel van Roeselares Franse herdenking. Twee families van nakomelingen werden vertegenwoordigd door mevr. Marotel-Royer, de kleindochter van Maurice Royer, die begraven ligt op het kerkhof, en de familie Robin.

Bij deze gelegenheid ontmoette de Franse Ambassadeur de heer Johan Pauwels, de auteur van het naslagwerk van het Franse militaire plein in Roeselare. Hij stelde de Ambassadeur zijn werk voor: een aanzienlijk overzicht van alle begraven Franse soldaten. Er werd bovendien een strippagina bij het naslagwerk gevoegd dat gaat over de bevrijding van de stad in 1918 door de Franse troepen.

Vervolgens ging mevrouw Claude-France Arnould in optocht van de Grote Markt naar de Belgische begraafplaats. Aan deze optocht nam een militair detachement deel, bestaande uit een delegatie van het 152ste Franse infanterie-regiment, beter bekend als “les diables rouges” en van het 1ste Belgische grenadiers-carabiniers-regiment. Op het Franse deel van de begraafplaats hield de Ambassadeur een toespraak. Vervolgens lazen de studenten van de Stedelijke Academie van Roeselare de brief voor die de gemeenste Roeselare op 1 oktober 1926 naar de weduwe van Ferdinand le Hétet stuurde. Ferdinand le Hétet was een Franse soldaat die zijn leven opofferde tijdens de terugtrekking van het Franse leger. Zo slaagde hij er op zijn eentje in om de Duitse troepen te vertragen.

Een défilé van militaire detachementen sloot op de Grote Markt de ceremonie af.

Gepubliceerd op 22/10/2018

bovenaan de pagina