Herdenking van de gevechten van de Franse Cavalerie [fr]

Op 13 en 14 november 2014, herdenkt de Franse Cavalerie de honderdste verjaardag van haar deelname aan de veldslagen in Vlaanderen in de herfst van 1914.

Meer dan 40 regimenten van de Franse Cavalerie vochten mee aan de IJzer en bij Ieper langs een front van 50 kilometer, samen met de Belgische en Britse troepen, om zo de Duitse invallers de doorgang naar de Franse kanaalhavens te beletten.

Zij ondersteunden en vervoegden de versterkingen die door het Franse hoge commando werden gestuurd, namelijk de bekende 42e Division d’Infanterie van generaal Grossetti en de Brigade van de Marinefuseliers van admiraal Ronarc’h. Ze verplaatsten zich per paard en vochten te voet tegen de tegenstrevers die talrijker en beter bewapend waren. De Cavalerie hield stand en dit liet de Britten toe hun bijdrage te verzekeren. Zo droegen zij onmisbaar bij tot stilstand van de vijand voor deze de Franse bevoorradingshavens konden bereiken.

Op 13 november (in Diksmuide op de Grote Markt) en op 14 november in Ieper op de begraafplaats van Saint-Charles in Potyze), zullen 4 detachement van 4 regimenten van de Franse Cavalerie, eer betuigen aan hun voorgangers die hun leven offerden in Vlaanderen aan de oevers van de IJzer en de Leie en aan de Noordzee. Dit gebeurt samen met de Fédération des Chasseurs et des Chasseurs d’Afrique en de Union Nationale de l’Arme Blindée Cavalerie Chars, precies 100 jaar na de feiten.

Het programma zal er als volgt uit zien:

15.30u: samenkomst van de genodigden op de Grote Markt
16.00u: Militaire ceremonie op de Grote Markt bij het monument van Gen. Bar. Jacques
17.15u: Religieuze ceremonie in de Sint-Niklaaskerk
18.30u: receptie voor de genodigden
20.00u: diner (op uitnodiging)

http://www.westhoek.be/nieuws/50387/herdenking-van-de-gevechten-van-de-franse-cavalerie-tijdens-de-veldslagen-in-vl

Gepubliceerd op 13/11/2014

bovenaan de pagina