Het project Kanaal Seine-Noord-Europa is gevalideerd op het hoogste niveau van de Staat [fr]

De president van de Republiek, de heer Emmanuel Macron, heeft op vrijdag 15 november akte genomen van het engagement van de staat betreffende 1,1 miljard euro voor de uitvoering van het project Kanaal Seine-Noord-Europa.

JPEG
Société du Canal Seine-Nord Europe ©

Dit project is een centrale schakel in de Europese waterwegverbinding. Dankzij deze verbinding kunnen goederen via de rivierroute getransporteerd worden over een uitgebreid netwerk dat de zeehavens van Le Havre, Duinkerke, Antwerpen en Rotterdam en de grote steden Parijs, Lille, Brussel, Gent, Luik en Amsterdam met elkaar verbindt. Door de verbinding van de Seine- en Oisebekkens met het 20.000 km lange Noord-Europese riviersysteem, is het mogelijk om ladingen van 4.400 ton of het equivalent van 180 vrachtwagens te vervoeren.

Het binnenvaartvervoer is erg ecologisch. Aangezien er bij deze vorm van vervoer drie keer minder CO2 wordt uitgestoten in vergelijking met het wegvervoer, krijgt dit project de steun van de Europese Unie die zich ertoe heeft verbonden 40 % van de werkzaamheden te financieren. Ook de Belgische federale regering en de Vlaamse gewestelijke regering bieden aanzienlijke steun.

JPEG
Société du Canal Seine-Nord Europe ©

Gepubliceerd op 09/08/2021

bovenaan de pagina