In Frankrijk gaan studeren [fr]

- Inschrijving in het kader van een uitwisselingsprogramma

De uitwisselingsovereenkomsten

Vele Belgische universiteiten hebben een uitwisselingsovereenkomst met Franse onderwijsinstellingen. Vertrekken op deze manier heeft als voordeel dat de studiejaren in Frankrijk worden opgeteld bij de Belgische studiejaren. De studenten die in het kader van zo’n programma vertrekken, zitten meestal in het derde of vierde studiejaar in België.

Neem contact op met het International Office van je universiteit om te weten welke overeenkomsten jouw universiteit gesloten heeft.

Twee nationale diploma’s: een biculturele opleiding

Bedrijven stellen het erg op prijs als je over twee nationale diploma’s beschikt. Steeds meer universiteiten en “grandes écoles” bieden de mogelijkheid om in het buitenland een diploma te behalen. Het is een manier om een biculturele opleiding te genieten die wordt bekroond met twee nationale diploma’s die in het land van uitgifte worden erkend. De partneruniversiteit erkent op deze manier gedeeltelijk of alle studiepunten die op de andere universiteit behaald zijn. Er bestaan steeds meer studies met een dubbel diploma, met name voor de studies bedrijfskunde, management en de ingenieursopleidingen.

Cotutelle de thèse

Een zeer interessante vorm van promoveren is cotutelle de thèse. Dit houdt in dat een student gelijktijdig aan zijn thuisuniversiteit en aan een partneruniversiteit in het buitenland promoveert. Het is een manier om onderzoekers op te leiden die binnen hetzelfde vakgebied in verschillende landen onderzoek kunnen uitvoeren. Het stimuleert eveneens de mobiliteit van de onderzoeker tussen de verschillende wetenschappelijke centra en culturen en bewerkstelligt de wetenschappelijke samenwerking tussen Franse en Nederlandse onderzoeksteams.

De praktische en pedagogische voorwaarden van de cotutelle de thèse zijn omschreven in een overeenkomst. Het gaat hier of om een kaderovereenkomst van de universiteit met voor elk proefschrift een toepassingsovereenkomst, of om een specifieke overeenkomst per proefschrift. In de overeenkomst staan de voorwaarden voor inschrijving (kosten van inschrijving, duur van de onderzoeksactiviteiten, huisvesting, ziektekostenverzekering etc.) en de didactische voorwaarden (namen van beide promotoren, samenstelling van de jury, taal waarin het proefschrift verdedigd wordt, afgifte van beide diploma’s).

De promovendi worden begeleid door beide promotoren die, ieder aan de eigen universiteit, volledig de functie van tutor uitoefenen. De leiding over de promotie is dus gelijk verdeeld tussen beide instellingen en wordt in volledige samenwerking gedaan. Het proefschrift wordt slechts eenmaal verdedigd voor een gemengde jury.

Het proefschrift wordt opgesteld in een van beide talen, en aangevuld met een samenvatting in de andere taal.

Meer informatie over Cotutelle de thèse: Attaché universitaire et scientifique van de Franse Ambassade in België: tel. : +32 (0)2548 8871

- Inschrijving op eigen initiatief

-Inschrijven in het eerste jaar van het hoger onderwijs

- U bent houder van (of u aan het voorbereiden voor) het Franse Baccalaureaat of het Europese Baccalaureaat (wat uw nationaliteit ook is): Parcoursup

Parcoursup is een platform gecreëerd door het Ministerie van Nationaal Onderwijs, Hoger Onderwijs en Onderzoek om de stappen voor pre-inschrijving aan het hoger onderwijs te vergemakkelijken door het geheel van post-bac opleidingen te verzamelen op een enkele website.
De inschrijvingen vinden plaats tussen januari en maart.

Voor meer informatie, contacteer Campus France België

- U bent inwoner van de EER (de Europese Economische Ruimte) en houder van (of in voorbereiding van) een diploma van het secundair onderwijs behaald in een land van de EER: Parcoursup

Parcoursup is een platform gecreëerd door het Ministerie van Nationaal Onderwijs, Hoger Onderwijs en Onderzoek om de stappen voor pre-inschrijving aan het hoger onderwijs te vergemakkelijken door het geheel van post-bac opleidingen te verzamelen op een enkele website.

De inschrijvingen vinden plaats tussen januari en maart.

Voor meer informatie, contacteer Campus France België

- U bent geen inwoner van de EER en bent in het bezit van (of in voorbereiding van) een diploma van het secundair onderwijs: Aanvraag voorafgaand aan Toelating (DAP)

U moet het aanvraagformulier voorafgaand aan toelating aanvragen tussen 15 november en 22 januari voorafgaand aan het schooljaar waarvoor u de aanvraag doet.

U kunt het formulier online vinden op de website van het ministerie dat verantwoordelijk is voor het hoger onderwijs.

U moet uw kandidatuur indienen bij de Franse ambassade in België bij de Dienst Culturele Actie en Samenwerking (SCAC). Voor meer informatie over de administratieve stappen en om een afspraak te maken kan u Victorine Hugot contacteren: victorine.hugot@diplomatie.gouv.fr

- Inschrijven in het hoger onderwijs vanaf het tweede jaar (L2, L3, M1, M2, Doctoraat))

In dit geval schrijft u zich onmiddellijk in bij de instelling die u heeft gekozen. Daar wordt er dan beslist of u voldoet aan de vereiste toelatingsvoorwaarden.

Zie onze rubriek over het erkennen van diploma’s.

Gepubliceerd op 26/10/2018

bovenaan de pagina