Infografie : Frankrijk en de Veiligheidsraad van de VN

Ter gelegenheid van de 67ste sessie van de Algemene Vergadering van de VN bieden wij u een overzicht van de plaats van Frankrijk in de Veiligheidsraad van de VN.

In 1945 maakte Frankrijk deelt uit van de stichtende landen van de Verenigde Naties.

Sinds de toetreding van Zuid Soedan in juli 2011 telt de VN 193 staten, die allemaal het Handvest van de Verenigde Naties hebben ondertekend. Dit document is het basisverdrag van de organisatie en legt de algemene principes van de relaties tussen landen vast.

Met de onderstaande infografie kunt u een meer gedetaillerde inzicht krijgen op de manier waarop deze instelling functioneert en op de plaats van Frankrijk in de organisatie.

Frankrijk is zeer actief binnen de VN. Enkele van haar grote engagementen zijn :

- een prominente rol inzake ontwapening;

- de strijd voor mensenrechten en voor de afschaffing van de doodstraf ;

- de promotie van innoverende internationale mechanismen voor ontwikkelingshulp.

Frankrijk beschikt over permanente vertegenwoordigingen bij de VN om haar actie in deze dossiers door te voeren. Voor meer informatie kunt u terecht op de websites van de permanente vertegenwoordigingen in New-York, Genève en Wenen.

Tot slot ijvert Frankrijk voor een hervorming van de Veiligheidsraad. Als u kunt zien op de inforgrafie dient de organisatie van de Veiligheidsraad volgens Frankrijk meer representatief te zijn van de nieuwe evenwichten in de wereld.

Frankrijk pleit ervoor dat Duitsland, Brazilië, Indië en Japan een permanente zetel krijgen in de Veiligheidsraad, en voor meer aanwezigheid van Afrikaanse landen.

JPEG

Gepubliceerd op 05/10/2012

bovenaan de pagina