Inhuldiging van de Vredestuin van Passendale [fr]

Op 19 november 2019 hebben de ambassadrice van Frankrijk, mevrouw Hélène Farnaud-Defromont, vele lokale persoonlijkheden en kinderen een Vredestuin in West-Vlaanderen, meer bepaald in Passendale, ingehuldigd.

Fotokrediet: Isle de Groof – Franse Herdenkingscomité in West-Vlaanderen

De Vredestuinen zijn een uniek landschapsproject op de gedenkplaatsen van de Grote Oorlog. Elke tuin is ontworpen door kunstenaars uit het vertegenwoordigde land.

De Franse Vredestuin in Passendaele werd ontworpen door Mathieu Gontier en Pierre David. Hun “Tuin van 100 jaar”, die werd ontworpen voor het Memorial Museum van Passendale, roept de herinnering aan een eeuw van vrede op die ertoe heeft geleid dat een rijke en overvloedige natuur kon ontstaan op de door oorlog verwoeste gronden. Dit eeuwenoude “stukje woud” toont de verschillende evolutiestadia van een woud en stelt ons in staat om terug te gaan in de tijd, om terug te keren naar een moment van rust die de site ons biedt.

Op 19 november werd ook de Belgische Vredestuin in Quesnoy ingehuldigd.

Gepubliceerd op 09/12/2019

bovenaan de pagina