Investeren in België [fr]

1. De economische missie Ubifrance

2. Lokale instellingen:

Ministeries en overheidsdiensten:

- Ministerie van de Franse Gemeenschap

Leopold II laan

1080 SINT-JANS-MOLENBEEK

Tel:0800 20 000

- Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Kruidtuinlaan 35

1035 BRUSSEL

Tel:02 204 21 11

- FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg

Secretariaat-generaal

Ernest-Blerotstraat 1

1070 Brussel

1040 ETTERBEEK

Tel:02 233 41 11

- FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
raadpleeg de website. U kunt er ook een gids voor beleggers vinden.

- FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Karmelietenstraat 15

1000 BRUSSEL

Tel:02 501 8111

- Algemene Operationele Directie Landbouw, Natuurlijke Rijkdommen en Milieu (Voor Wallonië)

Avenue Prince de Liège 15

5100 NAMEN

- Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij

Koning Albert II-laan 35, bus 40

Tel:02 552 77 69

- FOD Financiën

Koning Albert II-laan 33

1030 BRUSSEL

Tel:02 572 57 57

Statistieken:

- De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI)

Simon Bolivarlaan 30

1000 Brussel

Tel:0800 120 33

(U kunt ook de websiteraadplegen)

- Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Secretariaat-generaal

Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA)

Kruidtuinlaan 20

1035 Brussel

Tel:02 800 38 60

- Het Waals instituut voor Evaluatie, Prognoses en Statistiek

Tel : +32 (81) 468 411

3. Nuttige adressen :

- De Gewestelijke investeringsmaatschappij voor Brussel

Stassartstraat 32

1050 BRUSSEL

Tel:02 548 22 11

- Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest (GOMB)

Gabrielle Petitstraat 6

1080 BRUSSEL

Tel:02 422 51 11

- Ecosubsibru: Het Brussels agentschap voor de onderneming (BAO)

Havenlaan 86C, b211

1000 BRUSSEL

Tel:02 422 00 20

- Euronext Brussel

Tel:900 100 22

- Boutique de gestion (organisatie voor winkelbeheer- en advies)

Tel:02 219 89 84

- Centre d’information et de défense des indépendants et PME

Tel :02 422 36 66

Gepubliceerd op 22/06/2012

bovenaan de pagina