Wereldaidsdag [fr]

JPEG

Persmededeling van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Wereldaidsdag

Met nog 1000 dagen om de mondiale objectieven in de bestrijding van aids te bereiken laat UNAIDS alvast weten dat het aantal nieuwe hiv-infecties in 25 landen met meer dan 50% daalde. Daarenboven steeg het aantal mensen die toegang hebben tot anti-retrovirale geneesmiddelen de laatste 2 jaar met 63% en daalden de aan aids-gerelateerde overlijdens tussen 2005 en 2011 wereldwijd met meer dan 25%.

Het nieuwe rapport van de Wereldaidsdag, “Resultaten van het gemeenschappelijk VN-programma voor hiv/aids (UNAIDS)” toont dat de enorme inspanningen in de strijd tegen aids voor de bevolking duidelijke resultaten opleveren.

Sinds 2001 is het aantal nieuwe hiv-infecties in enkele van de meest getroffen landen sterk verminderd: 73% in Malawi, 71% in Botswana, 68% in Namibië, 58% in Zambia, 50% in Zimbabwe en 41% in Zuid-Afrika en Swaziland. Door een degelijke hiv-preventie is in Sub-Sahara-Afrika het aantal aids-gerelateerde overlijdens de voorbije zes jaar met een derde verminderd en steeg het aantal personen die een anti-retrovirale behandeling volgen met 59% sinds 2010.

Enkele kerncijfers op mondiaal vlak

In 2011 schatte men het wereldwijde aantal:

- met aids besmette personen op 34 miljoen

- nieuwe hiv-geïnfecteerden op 2,5 miljoen

- aan aids-gerelateerde overlijdens op 1,7 miljoen

Belgisch minister van Ontwikkelingssamenwerking Paul Magnette: “De sector van de gezondheidszorg is een van de vier concentratiesectoren van de Belgische gouvernementele samenwerking. Onze acties in dit domein omvatten de strijd tegen de grote endemieën, met een transversale aanpak van hiv/aids. Deze aanpak wordt in mijn nieuw wetsontwerp over de ontwikkelingssamenwerking duidelijk naar voren gebracht en uitdrukkelijk vermeld.”

De Belgische bijdrage in de mondiale strijd tegen aids

België is op mondiaal vlak zeer actief in de strijd tegen hiv/aids. Ons land steunt sinds hun oprichting UNAIDS en het Mondiale Fonds in de strijd tegen aids, tbc en malaria (GFATM).

Naast multilaterale projecten financiert België ook talrijke andere projecten via zijn gouvernementele, niet-gouvernementele en universitaire samenwerkingen.

Zo besteedde ons land in 2011 via de Belgische Ontwikkelingssamenwerking een bedrag van 29,9 miljoen EUR aan activiteiten en programma’s die een gunstig effect op de strijd tegen hiv/aids hebben.

Klik hier om het volledige UNAIDS-rapport te lezen

Ook in België wordt de strijd voortgezet.

Hiv/aids maakt niet enkel slachtoffers in ontwikkelingslanden. Ook in België woedt dagelijks een strijd tegen de ziekte.

Ondanks de inspanningen op het vlak van preventie daalt het aantal infecties in ons land niet: in België noteren we drie nieuwe infecties per dag en 1,8 positieve diagnoses op 1000 hiv-tests (in 1996 was dat nog 1 op 1000).

Homoseksuelen en migranten uit Sub-Sahara-Afrika zijn de grootste risicogroepen, waarbij de leeftijdsgroep van 25-34-jarigen het meest wordt bedreigd. Zonder die twee groepen te willen discrimineren (mannelijke homo’s en migranten), is het essentieel om onze inspanningen op hen te concentreren.

BTC organiseert op 30 november een conferentie over het thema.

Voor meer informatie, gelieve hier te klikken.

Dit weekend worden in ons land ook andere sensibiliseringsactiviteiten georganiseerd.

Meer info:

Plateforme Prévention SIDA: http://www.preventionsida.org/v2/

SENSOA : http://www.sensoa.be/wereldaidsdag-check-de-agenda

Online:

UNAIDS

http://www.unaids.org/en/

http://www.unaids.org/en/resources/

http://www.unaids.org/en/resources/presscentre/socialmedia/

World Health Organization – WHO

http://www.who.int/mediacentre/events/annual/world_aids_day/en/index.html

The Global Fund

http://www.theglobalfund.org/en/mediacenter/

Gepubliceerd op 30/11/2012

bovenaan de pagina