Juli 2022, 1 jaar na het Forum Génération Égalité [fr]

Het Forum Génération Égalité (Generatie Gelijkheidsforum), dat van 30 juni tot en met 2 juli 2021 in Parijs werd gehouden, was een historisch moment voor de rechten van vrouwen en meisjes en voor de gendergelijkheid. Meer dan 25 jaar na de conferentie van Peking in 1995 maakt Frankrijk de balans op van de bij die gelegenheid aangegane verbintenissen.

Frankrijk is zijn beloftes nagekomen met een financiële steun van 400 miljoen euro, voornamelijk ten behoeve van de seksuele en reproductieve rechten en de gezondheid van vrouwen en meisjes in de periode 2021-2025, evenals door de uitvoering van zijn nationale actieplan inzake Vrouwen, Vrede en Veiligheid.

Ter gelegenheid van deze eerste verjaardag is de Minister van Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, Isabelle Rome, samen met het Ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken en Ambassadeur Delphine O, feministische verenigingen, de privésector en filantropische stichtingen - allen partners van het Forum - bijeengekomen om de volgende stappen rond het Forum te bespreken en de door Frankrijk geboekte vooruitgang ten gunste van de gelijkheid van vrouwen en mannen te presenteren.

Het Forum Génération Egalité, dat Frankrijk en Mexico samen hebben georganiseerd onder auspiciën van UN Women, in samenwerking met het maatschappelijk middenveld en de jeugd, was een gelegenheid om de feministische diplomatie en het multilateralisme door middel van actie waarvoor de president van de republiek heeft gepleit, in praktijk te brengen.

Er werd meer dan 40 miljard dollar aan nieuwe financiering aangekondigd en er werden 1.000 toezeggingen geformuleerd ter ondersteuning van een wereldwijd plan om gelijkheid te versnellen. Een jaar na het Forum is dit cijfer bijna verdrievoudigd: meer dan 2.700 toezeggingen zijn gedaan door publieke, particuliere en vrijwillige actoren over de hele wereld om de gelijkheid van mannen en vrouwen te bevorderen.

Frankrijk is er trots op zijn internationale verbintenissen te zijn nagekomen, met name door zijn financiële steun van 400 miljoen euro voor seksuele en reproductieve rechten en de gezondheid van vrouwen en meisjes in de periode 2021-2025, door internationale organisaties, het maatschappelijk middenveld en feministische organisaties te steunen en door zijn bilaterale hulp te mobiliseren.

De eerste Franse bijdrage aan het UNFPA Supplies programma voor de aankoop en distributie van anticonceptiemiddelen bedroeg 18 miljoen euro in 2021. Frankrijk heeft in 2021 ook 1 miljoen euro uitgetrokken voor het programma Shaping Equitable Market Access for Reproductive Health, dat een eerlijke toegang tot goederen voor seksuele en reproductieve gezondheid bevordert.

In overeenstemming met zijn beloftes heeft Frankrijk ook zijn bijdrage aan het Franse Muskoka-fonds hernieuwd voor een bedrag van 50 miljoen euro voor de komende 5 jaar, d.w.z. 10 miljoen euro voor 2021.

Tot slot heeft Frankrijk in 2021 een derde van zijn meerjarige verbintenis van 333 miljoen euro voor het Wereldwijde Partnerschap voor onderwijs voor de periode 2021-2025, waarvan 50% zal gaan naar onderwijs voor meisjes en gendergelijkheid, uitbetaald.

Zoals aangekondigd tijdens het Forum Génération Égalité, heeft de President van de Republiek, ter gelegenheid van de internationale dag van de mensenrechten op 10 december 2021, het Marianne-initiatief voor mensenrechtenverdedigers. Deze opvangregeling in Frankrijk is bedoeld voor vrouwen en mannen die worden bedreigd wegens hun activiteiten op het gebied van mensenrechten. Het eerste cohort van het Marianne-initiatief, dat volledig bestond uit vrouwen, verwelkomde in Parijs vrouwelijke mensenrechtenverdedigers uit Afghanistan, Birma, Wit-Rusland, Nicaragua, Colombia, Turkije, Irak, Syrië, Tanzania, Soedan, China en de Palestijnse gebieden. Tot slot heeft Frankrijk zijn derde nationale actieplan voor de agenda “Vrouwen, Vrede en Veiligheid" gelanceerd en zich aangesloten bij het "Vrouwen, Vrede en Veiligheid en Humanitaire Actiepact”.

In een tijd waarin overal ter wereld het conservatisme toeneemt en de verschillende gezondheids-, politieke, humanitaire en klimatologische crisissen de rechten van vrouwen en meisjes op de helling zetten, blijft het Forum Génération Égalité een unieke en onmisbare ruimte voor mobilisatie en vooruitgang ten gunste van gendergelijkheid. Frankrijk blijft zich aan de zijde van UN Women inzetten voor de duurzaamheid en het succes van het Forum Génération Égalité en het wereldwijde versnellingsplan.

Gepubliceerd op 19/09/2022

bovenaan de pagina