Juridische middelen [fr]

Juridische middelen (niet limitatieve lijst)

1. Algemene Samenwerking

- Samenwerkingsovereenkomst tussen de regering van de Franse Republiek en het Waals Gewest van België, getekend in Brussel 10 mei 2004.

http://portaildoc.diplomatie.gouv.fr/exl-php/Traites/Accede_Traites.php?accord=20040090

- Akkoord enerzijds tussen de regering van de Franse Republiek, de regering van het koninkrijk België, de regering van de Franse Gemeenschap, de regering van het Waalse Gewest en de Vlaamse regering, anderzijds over de grensoverschrijdende samenwerking tussen de territoriale overheden en publieke lokale organismes, getekend in Brussel 16 september 2002.

http://portaildoc.diplomatie.gouv.fr/exl-php/Traites/Accede_Traites.php?accord=20020076

2. Sectorale samenwerking

1. Fiscaliteit

- Wijziging van de overeenkomst tussen Frankrijk en België om de dubbele belastingsheffingen te vermijden en om administratieve en gerechtelijke bijstandsregels op te stellen met betrekking tot de inkomensbelasting, getekend in Brussel op 10 maart 1964 en aangepast door de wijzigingen van 15 februari 1971, 8 februari 1999, 13 december 2007 en 12 december 2008, getekend in Brussel op 7 juli 2009.

http://www.impot.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptive_1425/fichedescriptive_1425.pdf

(Beschrijvende fiche van de wijziging)

http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptive_5171/fichedescriptive_5171.pdf

Zie ook de website van de fiscale attaché.

2. Medico-sociale- en gezondheidssamenwerking

- Kaderovereenkomst tussen de regering van de Franse Republiek en de regering van het Waals Gewest van het Koninkrijk België over het onthaal van mensen met een beperking, getekend in Neufvilles op 21 december 2011.

- Akkoord tussen de regering van de Franse Republiek en de regering van het Koninkrijk België voor de ontwikkeling van de samenwerking en administratieve wederzijdse bijstand omtrent de sociale zekerheid, getekend in Brussel op 17 november 2008.

http://portaildoc.diplomatie.gouv.fr/exl-php/Traites/Accede_Traites.php?accord=20090125

- Kaderovereenkomst tussen de regering van de Franse Republiek en de regering van het Koninkrijk België over de grensoverschrijdende gezondheidssamenwerking, getekend in Moeskroen op 30 september 2005.

http://portaildoc.diplomatie.gouv.fr/exl-php/Traites/Accede_Traites.php?accord=20050251

- Algemene administratieve regeling tussen De Franse minister van Gezondheid en Sociale Bescherming en de Belgische minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over de uitvoering van het kaderakkoord tussen de regering van de Franse Republiek, en de regering van het Koninkrijk België voor de grensoverschrijdende gezondheidssamenwerking, getekend in Moeskroen op 30 september 2005.

3. Politie- en douanesamenwerking

- Overeenkomst tussen de regering van de Franse Republiek en de regering van het koninkrijk België inzake de grensoverschrijdende politie- en douanesamenwerking ondertekend in Doornik op 5 maart 2001.

http://portaildoc.diplomatie.gouv.fr/exl-php/Traites/Accede_Traites.php?accord=20010128

- Een uitgebreide lijst van bilaterale verdragen die afgesloten zijn tussen Frankrijk en België en de transcripties ervan vindt u terug in de database van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Voor België beginnen dat archief in 1843 met het akkoord tussen België en Frankrijk betreffende het overmaken van stukken welke de Besturen der Registratie en Domeinen van beide Koninkrijken aanbelangen.

Gepubliceerd op 09/07/2012

bovenaan de pagina