Justitiële samenwerking [fr]

De post van Franse verbindingsofficier in België werd in 2016 op de Ambassade van Frankrijk in België gecreëerd. Sinds 2019 valt Luxemburg ook onder de bevoegdheid van deze verbindingsofficier.

Cour d'appel de Paris - © Ambassade de France
Intérieur du Tribunal judiciaire de Paris © Ambassade de France
Tribunal judiciaire de Paris © Ambassade de France
Tribunal judiciaire de Paris © Ambassade de France
Tribunal judiciaire de Paris © Ambassade de France

De missie van deze magistraat bestaat uit drie soorten taken:

I. Het behandelen van rechtshulpverzoeken tussen Frankrijk en België

De verbindingsmagistraat helpt bij de behandeling van internationale rechtshulpverzoeken, hoofzakelijk aangaande strafzaken betreffende georganiseerde criminaliteit en gemeenrechtelijke delinquentie, maar ook aangaande zaken van burgerlijke en familiale aard, alsook kinderbescherming. De meeste verzoeken komen van Franse gerechtelijke instanties. Soms zijn er ook verzoeken van Belgische gerechtelijke instanties.

Concreet verleent de verbindingsofficier hulp bij de behandeling van Europese onderzoeksbevelen, overdrachtsverzoeken, officiële aanklachten en Europese aanhoudingsbevelen.

Hoewel Frankrijk en België aan elkaar grenzen, is de aanwezigheid van een Franse verbindingsofficier op Belgisch grondgebied belangrijk. Zo doen met name de nationale gerechtelijke instanties een beroep op de verbindingsofficier om de te volgen procedures toe te lichten en omtrent welke instantie te contacteren. Zijn aanwezigheid is met name belangrijk gezien het specifieke karakter van de Belgische territoriale structuur en het gerechtelijk apparaat. Rechtshulp vormt het grootste deel van de taken van de verbindingsmagistraat.

II. Het uitbouwen van justitiële samenwerkingen tussen Frankrijk en België

Daarnaast vergemakkelijkt de verbindingsmagistraat het uitbouwen van bilaterale justitiële en juridische samenwerkingen. Zowel in de strijd tegen terrorisme en drugshandel, maar ook op penitentiair vlak, is de samenwerking tussen Frankrijk en België bijzonder belangrijk. In het kader van deze samenwerking wordt er niet alleen een beroep gedaan op Franse en Belgische rechterlijke instanties, maar ook op de centrale besturen en de onderzoeksdiensten van beide landen.

Naast deze “klassieke” taken, kan de verbindingsmagistraat ook een aantal taken krijgen toegewezen door de Ambassade en het Consulaat.

III. Het opvolgen van veranderingen in de Belgische strafrechtelijke en burgerlijke wetgeving

De verbindingsofficier volgt ook wijzigingen op in de Belgische wetgeving en binnen de Belgische justitie met het oog op een goede wederzijdse kennis van zaken, alsook in het kader van wederzijdse verrijking. Zo stelt hij rechtsvergelijkende nota’s op, bijvoorbeeld op vraag van de Franse dienst “Délégation aux affaires européennes et internationales” dat deel uitmaakt van het Franse Secretariaat-Generaal van het Ministerie van Justitie.

Contactgegevens van de verbindingsofficier

Ambassade van Frankrijk in België

Hertogstraat 65 - 1000 Brussel

Telefoonnummer: +32 (0)2 548 87 76

Nuttige links


In België

-  Federale Overheidsdienst Justitie (FOD Justitie): www.justice.belgium.be/nl

-  Het openbaar ministerie (federaal parket): www.om-mp.be/nl

-  Het federaal parket van Gent, belast met internationale aangelegenheden: www.om-mp.be/nl

-  De hoven van beroep van Gent, Bergen en Luik: www.tribunaux-rechtbanken.be/nl

-  De "Ordre des barreaux francophones et germanophone", ofwel de Orde van Franstalige en Duitstalige Balies: www.avocats.be/fr

-  De Orde van Vlaamse Balies: www.advocaat.be

-  Het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding: www.igo-ifj.be/nl


In Frankrijk

-  Le Ministère de la Justice (het ministerie van Justitie): www.justice.gouv.fr

-  Le Tribunal de Paris (de rechtbank van Parijs): www.tribunal-de-paris.justice.fr

-  La Cour d’appel limitrophe de Douai (het hof van beroep van Douai): www.cours-appel.justice.fr/douai

-  La Cour d’appel limitrophe de Metz (het hof van beroep van Metz): www.cours-appel.justice.fr/metz

-  La Cour d’appel limitrophe de Reims (het hof van beroep van Reims): www.cours-appel.justice.fr/reims

-  La Cour d’appel limitrophe de Nancy (het hof van beroep van Nancy): www.cours-appel.justice.fr/nancy

-  Le Conseil national des barreaux (de nationale raad van de balies): www.cnb.avocat.fr

-  L’École nationale de la magistrature (de nationale hogeschool voor de magistratuur): www.enm.justice.fr

Gepubliceerd op 23/07/2021

bovenaan de pagina