Kandidatuur van Frankrijk voor de Raad van de Internationale Maritieme Organisatie - (10 december 2021) [fr]

Frankrijk wil graag zijn mandaat als lid van de Raad van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) ) verlengen en dit meer bepaald in de categorie van landen die van groot belang zijn voor de internationale zeehandel (categorie B). De verkiezing van de leden van deze Raad vindt op 10 december 2021 in Londen, tijdens de 32ste zitting van de vergadering van het OMI, plaats.

Frankrijk grenst aan de kust en zet zich in voor de bescherming van de mariene natuur, alsook de mariene veiligheid en beveiliging. Het land zetelt sinds de oprichting van de Internationale Maritieme Organisatie ononderbroken in de Raad ervan.

Frankrijk heeft bijna alle voorstellen van de IMO goedgekeurd, waaronder ook de meest recente. Het land steunt duurzaam zeevervoer ten volle en doet concrete voorstellen binnen de organisatie, met name op het vlak van het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Momenteel bereidt Frankrijk de ratificatieprocedure van het HNS-verdrag voor. Dit verdrag is een verstrenging van de verplichtingen van eigenaars van schepen die gebruikt worden om schadelijke en potentieel gevaarlijke substanties over zee te vervoeren.

Frankrijk zet zich ook op het terrein in. Zo neemt het land deel aan verschillende internationale operaties ter bestrijding van piraterij en illegale handel op zee. Op het vlak van de bescherming van de mariene natuur heeft Frankrijk enkele mariene gebieden als beschermd uitgeroepen. Deze gebieden maken 22% uit van de wateren die onder zijn jurisdictie vallen.

Frankrijk wil graag zijn mandaat verlengen, omdat het land samen met andere landen binnen de Internationale Maritieme Organisatie wil blijven ijveren voor duurzaam zeevervoer en voor de veiligheid en de beveiliging van het internationale zeevervoer. Daarnaast wil Frankrijk ook de mariene natuur blijven beschermen door middel van een sterke en pragmatische ambitie inzake deze natuur.

Frankrijk hecht een groot belang aan de maritieme kwesties. Een bewijs hiervan is dat het land in 2022 de thuishaven wordt van de toekomstige Internationale Organisatie voor zeescheepvaart, waarvan de werkzaamheden op het vlak van veiligheid en scheepvaart erkenning hebben gekregen.

Wat moet je zeker weten over de kandidatuur van Frankrijk?

Frankrijk hoopt zijn mandaat in de categorie « B » van de Raad van de IMO te verlengen - Een kort overzicht - (PDF, 99.5 ko)

Voor meer informatie:

De permanente vertegenwoordiging van Frankrijk bij de Internationale Maritieme Organisatie: https://omi.delegfrance.org/ en op Twitter: https://twitter.com/franceomi

Gepubliceerd op 15/12/2021

bovenaan de pagina